Selectie publica de proiecte in data de 15.05.2008, ora 14

ANUNT DE PARTICIPARE

 

Autoritatea finantatoare:

 

MUNICIPIUL  SUCEAVA

 

 cod fiscal 4244792, cu sediul în municipiul Suceava, Bdul 1 Mai nr.5A, cod postal 720224, telefon 0230/212696, fax 0230/520593,

 

organizeaza

 

 în data de 15.05.2008, ora 14, selectie publica de proiecte în vederea atribuirii urmatoarelor contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice:

 
1 Activitati cultural-educative; 2. Sustinerea altor activitati care se desfasoara în municipiul Suceava; 3. Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane adulte cu dizabilitati si boli invalide; 4. Sustinere spectacole de teatru. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este 13.05.2008, ora 14. Autoritatea finantatoare accelereaza aplicarea procedurii de selectie de proiecte motivat de prejudiciul ce s-ar aduce imaginii municipalitatii în cazul în care aceste activitati de interes comunitar nu ar demara sau respectiv, nu s-ar desfasura la începutul lunii mai 2008.  Criteriile de acordare a finantarii nerambursabile. Vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care întrunesc urmatoarele criterii de selectionare: a) proiectele sunt de interes public local;  b) este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin: experienta în domeniul administrarii altor programe si proiecte similare; caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor proiectelor (cetatenii, comunitatea); capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la nivelul propus; experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, dupa caz. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte se pune la dispozitia celor interesati la sediul municipiului Suceava, Bdul 1 Mai nr.5A, camera 14, Birou Buget. Anuntul de participare la selectia publica de proiecte în vederea atribuirii de contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice, a fost publicat în M.O. nr. 164 din data de 14.03.2008.