Consorțiul Universitar „Academica Plus” condus de rectorul USV, Valentin Popa, solicită Ministerului Educației Naționale mai multe măsuri, inclusiv elaborare a unei noi Legi a educației

Consorțiul Universitar „Academica Plus”, condus de rectorul USV, prof.univ. dr. ing. Valentin Popa, s-a întrunit la sediul Ministerului Educației Naționale unde au fost analizat mai multe subiecte legate de evoluția învățământului superior românesc.

Potrivit unui comunicat de presă, în urma dezbaterilor, Consorțiul Universitar „Academica Plus” a decis să ceară Ministerului Educației Naționale să susțină mai multe măsuri de la clasificarea universităților, evaluarea domeniilor de doctorat până la elaborarea unei metodologii pentru alocarea de locuri bugetate sau elaborarea unei noi legi a educației.

Astfel, „Academica Plus” a decis  să sprijine realizarea de urgență a unei noi clasificări a universităților, cu includerea în cadrul consorțiului care va realiza clasificarea a unui organism internaţional, cu competenţe în domeniul ierarhizării şi clasificării instituţiilor de învăţământ, selectat pe bază de concurs, așa cum prevede art. 193 alin (5) din Legea Educației Naționale și să solicite publicarea metodologiei de clasificare a universităților, prealabil începerii procesului de clasificare, inclusiv a categoriilor în care se vor grupa universitățile care se compară între ele, cu includerea indicatorilor de calitate intensivi, bazați pe raportarea rezultatelor la numărul celor care le produc.

Totodată, universitățile membre ale consorțiului au hotărât să susțină demersul MEN de a adopta o metodologie de evaluare cât mai urgentă a domeniilor de doctorat, la propunerea ARACIS, și prezentarea acesteia la următoarea ședință a CNR, care se va desfășura în luna iunie a acestui an; solicităm, de asemenea, conducerii MEN inițierea de urgență a reglementărilor care să facă posibilă înființarea de noi domenii doctorale, aspect rămas nereglementat în prezent, dar vor solicita MEN asigurarea unei reprezentări echilibrate a universităților și institutelor de cercetare în comisiile de specialitate CNATDCU, pentru a preveni concentrarea specialiștilor într-un număr foarte limitat de instituții, pentru a asigura evaluări cât mai obiective și pentru a evita conflictele de interese.

Consorțiul Universitar „Academica Plus” a mai decis să solicite MEN semnarea cât mai urgentă a contractului de finanțare din fonduri europene (PODCA) a proiectului de evaluare de către ARACIS a domeniilor de doctorat și a programelor de masterat și să ceară MEN urgentarea realizării unei metodologii de alocare a locurilor bugetate, care să țină cont de domeniile strategice în care România s-a angajat să investească (specializări inteligente, IT, sănătate), precum și eliminarea transformării locurilor bugetate neocupate la admiterea la studii de licență în locuri de masterat și doctorat și redistribuirea acestor locuri bugetate rămase neocupate după sesiunea de admitere din septembrie către universitățile care au studenți în regim cu taxă.

Universitățile din „Academica Plus” mai susțin necesitatea demarării procesului de elaborare a unei noi Legi a educației, inclusiv cu implicarea CNR, pe baza calendarului asumat de conducerea MEN la întâlnirea desfășurată în luna martie la ASE și pledează pentru trecerea Caselor de cultură ale studenților și a cluburilor sportive în coordonarea universităților care solicită acest lucru, în conformitate cu programul de guvernare asumat de Guvern în fața Parlamentului.

Totodată, acest consorțiu solică MEN, Guvernului și Parlamentului impunerea funcționării numai în condiții de acreditare a oricăror programe care asigură o pregătire de nivel 6 (licență) conform Cadrului Național al Calificărilor.

Membrii Consorțiului Universitar „Academica Plus” sprijină dezvoltarea domeniilor strategice ale României, asigurând studii universitare pentru un număr de peste 80.000 de studenți (aproximativ 18% din studenții din România) și participă cu un procent de peste 20% la activitatea de cercetare a universităților de stat din România, fiind preocupați permanent de creșterea calității și vizibilității internaționale a învățământului universitar românesc.(N.B.)