Peste 4300 de candidaţi suceveni au participat la proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională din cadrul Bacalaureatului, majoritatea susţinând proba la limba engleză

Un număr de 4323 de candidaţi au participat la proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, cei mai mulţi, 3877, susţinând proba la limba engleză, iar alţi 778 de candidaţi au echivalat competenţele cu certificate europene în cadrul unor examene cu recunoaştere internaţională sau au promovat proba în serii anterioare.

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava,  evaluarea competenţelor lingvistice într-o limba de circulație internațională- proba C din cadrul sesiunii iunie – iulie 2017 a Examenului Naţional de Bacalaureat s-a desfăşurat în perioada 14-16 iulie, probă la care s-au înscris 5192 de candidaţi suceveni, din care  la limba engleză -4525, la limba franceză- 609, la  limba germană- 47, la limba rusă- 4 şi la  limba spaniolă- 7.

Sursa citată precizează că 778 de candidaţi au echivalat competențele cu certificate europene în cadrul unor examene cu recunoaștere internațională  sau au susținut proba în serii anterioare, din care la limba engleză- 648, la limba franceză- 93, la limba germană- 35, limba rusă- 1, limba spaniolă- 1.

Din totalul celor 4414 candiaţi înscrişi  pentru susţinerea probei C, au fost prezenţi 4323, iar 91 au absentat.

Vă prezentăm rezultatele detaliate pe nivel de competență (conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi) obţinute de candidaţii care au susţinut proba C :

– înțelegerea textului audiat: fără nivel – 73, A1-  520, A2-  1676, B1-  1355, B2-  699

– înțelegerea textului citit : fără nivel – 48, A1- 796, A2- 1973, B1- 1053, B2- 453

– producere de mesaj scris : fără nivel – 771, A1- 681, A2- 916, B1- 973, B2- 982

– producere de mesaj oral : fără nivel – 75, A1- 603, A2- 761, B1- 948, B2- 1936

– interacțiune orală : fără nivel – 100, A1- 544, A2- 738, B1- 896, B2- 2045

Pentru fiecare din cele cinci competențe evaluate, nivelul de competență lingvistică se stabilește după cum urmează :  0-10 puncte : fără nivel, 11-30 puncte : nivel A1, 31-60 puncte : nivel A2, 61-80 puncte : nivel B1, 81-100 puncte : nivel B2.

(Liliana Bujdei)

loading...