Două colegii din Suceava şi Fălticeni, selectate Centre de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei. Fiecare centru va beneficia de un laborator IT dotat cu 26 calculatoare performante și o tablă interactivă, dotarea fiind prevăzută în cadrul unui proiect derulat de MEN.
Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat, luni, rezultatele selecţiei Centrelor de excelenţă din cadrul proiectului „Promovarea şi susţinerea excelenţei educaţie prin dezvoltarea competenţelor în disciplina Tehnologia Informaţiei” pentru faza a doua a acestui proiect.

Astfel, Colegiul Naţional “Nicu Gane” Fălticeni a fost selectat pentru a deveni Centru de excelenţă în Tehnologia Informaţiei în cea de a doua fază a proiectului „Promovarea şi susţinerea excelenţei educaţie prin dezvoltarea competenţelor în disciplina Tehnologia Informaţiei”, ca urmare a evaluării documentaţiei transmise de ISJ Suceava.

De precizat că este că  în prima etapă a acestui  proiect Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava a fost selectat pentru a deveni Centru Judeţean de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei, rezultatele selecţiei realizate de o comisie naţională desemnată de MEN fiind publicate în data de 16 februarie 2018.

Reamintim că trei colegii naţionale din judeţul Suceava şi-au depus candidatura pentru a deveni Centre de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei, centre care să ofere elevilor o “pregătire avansată, calificată și centrată pe aptitudinile și nevoile lor de instruire, respectiv pe stimularea creativității”, iar în prima etapă Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a evaluat cele trei candidaturi în baza a criteriilor stabilite de MEN şi a desemnat unul dintre colegii pentru a deveni centru de excelenţă la nivel judeţean.

La ISJ Suceava au fost înaintate scrisorile de intenţie din partea Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava, Colegiului Naţional “Petru Rareş” Suceava şi Colegiului Naţional “Nicu Gane” din Fălticeni, pentru a deveni Centre de Excelență în Tehnologia Informației.

De menţionat este că Ministerul Educației Naționale (MEN) a aprobat la sfârşitul lunii decembrie 2017 criteriile de selecție a liceelor care pot deveni Centre de Excelență în Tehnologia Informației (CETI) în cadrul proiectului „Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în disciplina Tehnologia Informației”. Conform unui comunicat de presă al MEN din luna decembrie 2017, acest proiect îşi propune asigurarea condițiilor optime de pregătire și dezvoltare a elevilor din clasele IX – XIII capabili de performanțe înalte (profil matematică – informatică), prin înființarea și operaționalizarea a 60 de Centre de Excelență în Tehnologia Informației.

“Prin intermediul acestui proiect derulat de Ministerul Educației Naționale cu sprijinul Guvernului Japoniei, fiecare centru va beneficia de un laborator IT dotat cu 26 calculatoare performante și o tablă interactivă. Procesul de selecție este o deschis unităților școlare din sistemul public de învățământ care pot asigura condiții optime pentru funcționarea acestor centre”, se menţiona în comunicatul de presă.

Sursa citată preciza că, pentru a fi eligibilă, unitatea școlară interesată să devină Centru de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei trebuie să transmită Inspectoratului Şcolar Judeţean o scrisoare de intenție prin care își asumă să asigure un program deschis de cel puțin 10 ore/săptămână adresat copiilor din comunitate interesați să participe la activități, pe o durată de cel puțin doi ani de la data punerii in funcțiune a centrului.

“Activitățile vor implica în mod direct copiii, iar inspectoratele școlare județene vor aduce la cunoștință școlilor din rețeaua județeană/municipiu programul centrelor selectate, care vor asigura pregătirea elevilor”, se arăta în documentul citat.

Totodată, fiecare cadru didactic-resursă, format în cadrul programului de pregătire asigurat de către partenerul din Japonia, va asigura formarea a minimum 10 profesori la nivel local, pe structura cursului furnizat de către experții japonezi, iar aceștia vor fi considerați, la rândul lor, persoane-resursă pentru activitatea centrului și pot realiza activități de pregătire cu propriii elevi, pe baza cunoștințelor asimilate în cadrul programului de instruire.

MEN mai preciza că procesul de selecție are două etape, prima etapă urmând să fie realizată de fiecare inspectorat școlar județean în baza a șapte reguli și se va încheia cu desemnarea câte unui centru la nivelul fiecărui județ/sector.

“Dintre criteriile care vor fi luate în calcul menționăm: existența unui centru de excelență, înființat conform ordinului nr. 5577/2011, care desfășoară activități de excelență în domeniul IT la nivelul anului școlar 2017-2018, existența profilului matematică-informatică, intensiv informatică și elevi cu rezultate la Olimpiada Națională de Informatică în ultimii 3 ani (premii/mențiuni la fazele naţionale)”, se menţiona în comunicatul MEN.

Cea de a doua etapă de selecţie presupune evaluarea efectuată de o comisie națională, stabilită de MEN, în urma căreia vor fi selectate încă 13 centre la nivel național, din regiunile mai puțin dezvoltate, care obțin cele mai bune punctaje și respectă principiul conform căruia, în fiecare județ, nu pot fi mai mult de două centre.

“Implementarea proiectului „Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în disciplina Tehnologia Informației” pornește de la modelul japonez de a preda această disciplină și de la necesitatea înființării în țara noastră a unor licee-CETI care să ofere elevilor o pregătire avansată, calificată și centrată pe aptitudinile și nevoile lor de instruire, respectiv pe stimularea creativității”, se mai arăta în comunicatul de presă al MEN.

(Liliana Bujdei)

loading...