ATOP Suceava: E nevoie de suplimentarea numărului de polițiști în comune, dar și de înlocuirea autospecialelor de Poliție din zonele Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei care nu mai prezintă siguranță pe drumurile publice

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Suceava apreciază că trebuie luate mai multe măsuri atât organizatorice, de dotări cât și de strategie privind activitatea Poliției în județul Suceava, după întrunirea trimestrială care s-a desfășurat la Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit unui comunicat al ATOP Suceava în urma ședinței s-a constatat că este necesară suplimentarea numărului de polițiști la nivel de comună, în vederea creșterii vizibilității și implicit a autorității structurilor M.A.I. din județ, fapt ce se poate realiza prin prezența activă a lucrătorilor de poliție în zonele aglomerate, în vederea prevenirii tulburării ordinii publice, dar și că trebuie întreprinse măsuri pentru asigurarea continuității la posturile de poliție, având în vedere că programul de lucru adoptat de IPJ Suceava – 12 ore cu 24 ore libere, respectiv 12 cu 48 ore libere, face ca să nu se poată asigura prezența unui polițist la sediul postului de poliție respectiv.

Totodată, ATOP Suceava consideră că se impune asigurarea de fonduri pentru achiziționarea unor autospeciale noi, în condițiile în care autospecialele din dotarea posturilor de poliție din zona Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei au o vechime de peste 10 ani și un număr de peste 400.000 km rulați, nu mai prezintă siguranță pe drumurile publice, acesta fiind un aspect cu care se confruntă și Postul de Poliție Breaza.

Mai mult, s-a concluzionat că va trebui ca, prin lege, să fie acordate către primării fonduri pentru activități de reabilitare a sediilor de poliție, precum și pentru efectuarea de reparații ale mijloacelor de transport. Astfel, se arată că se impun măsuri pentru reabilitarea urgentă și modernizarea clădirii Postului de Poliție Breaza, care este într-o stare deplorabilă, mai exact spațiul de lucru, spațiul pentru primirea publicului nu sunt în conformitate cu standardele în vigoare privind respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, însă din partea autorității administrației publice locale nu se pot efectua demersuri sau lucrări efective întrucât imobilul se află în proprietatea I.P.J. Suceava.

ATOP Suceava adaugă că se dorește și identificarea de surse de finanțare pentru programele specifice comunității rrome și încheierea unor parteneriate cu ONG-urile, având în vedere faptul că problemele cu care se ocupă acestea sunt concrete și ușor identificabile, dar și continuarea procesului de derulare a unor campanii de informare privind fenomenul infracțional, prin intermediul mass-media, precum și informarea comunității despre mecanismele de prevenție a criminalității prin afișaje locale, în paralel cu realizarea unui schimb de informații și promovarea bunelor practici între comune prin crearea unor rețele regionale de schimb de informații.

În ședință s-a mai discutat și despre creșterea ponderii serviciilor prestate de poliție către populație, în ansamblul activităților desfășurate, ținând cont de particularitățile și specificul fiecărei zone și de aspectul dinamic al societății, în condițiile în care un parteneriat stabil cu comunitatea reprezintă o bază solidă pentru prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale, acest lucru putând fi realizat  prin implementarea unor parteneriate vizând creșterea gradului de ordine și siguranță publică între instituțiile descentralizate cum ar fi primărie, poliție, școli, biserică, medici, reprezentanți ai comunității.(N.B.)

loading...