Proiect de burse doctorale cu finanțare europeană, la Universitatea „Ștefan cel Mare”

Alături de alte 26 de instituții academice din țară, Universitatea “Ștefan cel Mare” desfășoară un proiect de burse doctorale în premieră pentru România, din fonduri europene. Potrivit prof. univ. dr. ing. Muguraș Constantinescu, manager tehnic al proiectului, obiectivul general al proiectul este “îmbunătățirea formării inițiale a 30 de doctoranzi din 8 domenii existente în universitate, sub îndrumarea unor conducători de doctorat valoroși și cu performanțe deosebite în domeniu, urmărindu-se și încadrarea lor pe piața muncii”.

Proiectul va avea o durată de desfășurare de 36 de luni, domeniile în care se vor specializa studenții  la doctorate fiind Inginerie Electronică și Telecomunicații, Inginerie Mecanică, Calculatoare și Tehnologia Informației, Filologie, Istorie, Silvicultură, Ingineria Materialelor, Inginerie Electrică. Doctoranzii  – absolvenți ai studiilor de licență în sistemul Bologna, care vor avea statut de studenți bursieri la zi, vor beneficia de o bursă lunară de 18,5 milioane lei vechi care le va permite să se concentreze mai mult pe studiu și cercetare, iar în acest sens ei vor fi ajutați de experți din universitate dar și din străinătate. Ei vor beneficia și de o mobilitate în străinătate, timp de 8 luni, și vor primi în acest sens o finanțare de 1000 de euro pe lună.

„Ceea ce-i deosebește pe  acești doctoranzi de ceilalți este că beneficiază de fonduri substanțiale care le permite o activitate de cercetare în condiții europene”, a precizat prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu, prorector al universității sucevene. Tocmai pentru că primesc o asemenea finanțare, acești 30 de doctoranzi care constituie grupul țintă al proiectului sunt obligați prin contract  să-ș respecte statutul de student bursier și să  muncească zilnic în universitate, la studii și în cercetare, iar în final toți să-și finalizeze teza de doctorat.  În caz contrar, aceștia trebuie să restituie finanțarea primită în răstimpul celor 3 ani de doctorat.

„Prin acest proiect, noi încercăm să readucem interesul pentru doctorate la ceea ce a existat cândva în România. Pe atunci, cel care reușea să finalizeze un doctorat era privit cu mult respect și de familie și societate. În timp lucrurile s-au schimbat, ceea ce a dus la deprecierea doctoratului, din cauza lipsei fondurilor și a activității din cadrul doctoratelor, mai ales în munca de cercetare, o muncă extrem de grea. Noi încercăm acum să pregătim generația tânără pentru muncă, pentru eșec dar și pentru rezultatele bune care vor veni”, a declarat  coordonatorul proiectului prof. univ. dr. inf. Dorel Cernomazu. De asemenea, acesta a mai precizat că „vom ține o legătură mai strânsă cu mediul de afaceri, să facem pe angajatori să înțeleagă că există în România oameni cu pregătire superioară care o pot scoate din impas”.

Proiectul are o finanțare de peste 10 milioane lei, 85% fiind fonduri europene, 1,5 milioane fiind contribuția statului român, iar 208.359 lei reprezintă contribuția universității sucevene.