718 profesori suceveni aşteptaţi să susţină miercuri proba scrisă a Concursului naţional de ocupare de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar. În judeţ sunt scoase la concurs peste 870 de posturi.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, marţi, pentru NewsBucovina, că la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor complete/incomplete, vacante/rezervate sunt aşteptaţi să participe 718 candidaţi.

El a spus că la acest concurs s-au înscris 763 de candidaţi, însă o parte dintre aceştia nu au mai participat la probele practice/orale şi la inspecţiile speciale la clase desfăşurate în perioada 10 mai-29 iunie.

Anuţei a precizat că proba scrisă a Examenului de Titularizare se va desfăşura în două centre de examen organizate la Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” şi Colegiul Tehnic “Petru Muşat” din municipiul Suceava.

El a menţionat că la Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava vor susţine proba scrisă 439 de candidaţi, din care 32 la geografie, 26 la istorie, 53 la limba engleză, 16 la limba franceză, 97 la limba română, un candidat va susţine proba la limba germană, învăţători-106  şi educatori-108.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a mai spus că la centrul de examen de  la Colegiul Tehnic “Petru Muşat” Suceava vor susţine proba scrisă 279 de candidaţi, dintre care 64 la educaţie fizică şi sport, 33 la matematică, 20 la psihopedagogie, 19 la religie ortodoxă, 14 la biologie, 13 la chimie, 9 la economie etc.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a scos la concurs în acest an 872 de de posturi/catedre complete/incomplete, vacante/rezervate, iar proba scrisă are loc miercuri, 11 iulie 2018.

Conform ISJ Suceava, din totalul posturilor scoase la concurs, 96 sunt posturi vacantate pe perioadă nedeterminată, din care 69 de posturi sunt în unităţi de învăţământ din mediul urban şi 27 în mediul rural,  iar alte 776 sunt posturi vacantate pe perioadă determinată, având viabilitate mai mică de 4 ani.

Din totalul celor 776 de posturi cu viabilitatea mai mică de 4 ani,  606 sunt vacante(333 complete şi 273 incomplete) şi 170 sunt rezervate( 103 complete şi 67 incomplete).

Alte 96 de posturi au viabilitatea mai mare de 4 ani, din care 19 sunt pentru disciplinele tehnice, 15 pentru educatoare, 11 pentru învăţătoare, 9 pentru disciplina matematică, 6 pentru învăţământul special, 8 pentru disciplina educaţie fizică şi sport de specialitate, câte 4 posturi pentru disciplinele educaţie fizică şi sport şi informatică, 5 posturi pentru discipline din domeniul artă, câte 3 posturi pentru Cluburi ale copiilor şi disciplina fizică etc.

Rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă a acestui concurs vor fi comunicate pe 17 iulie, înregistrarea contestaţiilor este prevăzută pentru perioada 17-18 iulie, soluţionarea contestaţiilor va avea loc în perioada 18-23 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 24 iulie.

Potrivit calendarului, în data de 25 iulie 2018 va avea loc repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7 pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, in ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

Pe 26 iulie se va desfăşura repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii în concurs, care au obţinut media de repartizare de minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.

Proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar se va desfășura miercuri, începând cu ora 10,00.

Pentru susţinerea probei scrise, candidaţii trebuie să fie prezenţi în sala de concurs cel mai devreme la ora 08,00 şi cel mai târziu la ora 09,00, înainte de comunicarea subiectelor.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce poate fi depăşit cu 1-2 ore doar în cazul candidaţilor cu anumite deficiențe. Candidaţii trebuie să obțină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului pentru a fi angajaţi pe perioadă nedeterminată (titularizare).

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

(Liliana Bujdei)

 

 

loading...