Șeful ISJ Suceava: La inspecțiile școlare s-a constatat că profesorii suceveni utilizează la ore din ce în ce mai mult softuri educaţionale. Doar izolat au fost găsiți profesori ce nu erau pregătiţi pentru lecţie şi au improvizat scenariul didactic

Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Gheorghe Lazăr, a declarat joi, în cadrul Reuniunii anuale de management instituţional, că în anul şcolar precedent au fost efectuate 2451 de inspecţii şcolare de specialitate curente şi speciale pe diferite discipline, precum şi 520 de ore de inspecţie la clasă în urma cărora a fost evaluată activitatea didactică a 445 de profesori din judeţ.

El a spus că în cadrul inspecţiilor de revenire au fost efectuate 70 de ore de inspecţie la clasă fiind evaluate 37 de cadre didactice.

Lazăr a precizat că în urma derulării activităţilor de inspecţie şcolară s-a realizat o analiză care a evidenţiat preponderent aspecte pozitive ale procesului de învăţământ, însă au fost semnalate şi unele disfuncţii în desfăşurarea unui proces educaţional de calitate, de aceea au fost elaborate strategii şi planuri de remediere a acestora.

Inspectorul şcolar general al ISJ Suceava a arătat că printre aspectele negative constatate se numără monitorizarea superficială a activităţilor specifice şcolii sau lipsa activităţilor de asistenţă la ore a unor directori sau responsabili de catedre, dar şi lipsa consilierii cadrelor didactice, iar în alte situaţii s-a constatat, potrivit declaraţiilor unor cadre didactice, că acestea nu iau parte la actul deciziţional din unităţile de învăţământ.

El a arătat că în unele unităţi de învăţământ au fost identificate cazuri punctuale de nerespectare a programelor şcolare, iar în alte şcoli disciplinele opţionale au fost selectate cu consultarea limitată a reprezentanţilor părinţilor şi comunităţii locale.

Lazăr a menţionat că au fost şi situaţii izolate în care profesorii nu erau pregătiţi pentru lecţie şi au improvizat scenariul didactic, în timp ce în alte cazuri s-a constatat o pondere prea mare a metodelor expozitive, în detrimentul metodelor active de învăţare, iar în alte situaţii orarul şcolii nu respecta curba de efort sau precizările referitoare la zilele metodice stabilite de ISJ.

“S-au constatat de asemenea cazuri în care fie conţinuturile nu sunt întotdeauna la particularităţile de vârstă ale copiilor, fie lipsesc instrumentele eficiente de evaluare sau sunt probleme cu gestionarea optimă a timpului didactic şi cu densitatea lecţiei”, a explicat Lazăr.

Printre aspectele pozitive identificate în timpul inspecţiilor şcolare şi enumerate de inspectorul şcolar general al judeţului Suceava se numără: utilizarea la ore din ce în ce mai mult a softurilor educaţionale, evaluarea elevilor realizată prin utilizarea unor instrumente şi tehnici de evaluare variate, inclusiv prin teste iniţiale, sumative şi finale, preocuparea cadrelor didactice pentru accesibilizarea şi adaptarea creativă a conţinuturilor lecţiilor, prin realizarea unui echilibru între aspectele informative şi cele formative ale lecţiilor, precum şi gestionarea eficientă în unităţile de învăţământ a resurselor materiale.(L.B.)