HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008

Art.1. Aprobarea bugetului rectificat al municipiului Suceava pe anul 2008, cuprins în anexa la hotărâre.
Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2008 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.
(2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.
Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia de Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.