Garda Forestieră Suceava a depistat în urma controalelor din 2018 aproape 2000 de mc de lemn tăiat ilegal. Numărul de controale în trafic și la instalațiile de debitat material lemnos s-a dublat

În cursul anului trecut în județul Suceava, volumul de material lemnos tăiat ilegal și depistat a fost de aproape 5300 de mc, din care aproape 2000 de mc de lemn tăiat fără drept a fost identificat în urma controalelor Gărzii Forestiere Suceava.

Inspectorul șef al Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că în anul 2018 au fost făcute 1701 controale privind respectarea regimului silvic, respectiv controale în pădure prin patrulări, inspecții parțiale și de fond și controale la exploatările forestiere precum și controale în afara pădurii, respectiv cele privind circulația materialelor lemnoase, activitatea cu materiale lemnoase în instalații de debitat și în depozite, controlul respectării obligațiilor SUMAL și, nu în ultimul rând, respectarea de către operatori a Regulamentului European 995/2010 privind Due Dilligence, prudența obligatorie la achiziționarea materialelor lemnoase.

Gășpărel a explicat că față de anul 2017 s-a înregistrat o creștere de 27% , dar că s-a dorit și o creștere calitativă a controalelor efectuate.

 Astfel, s-au efectuat în total 149 de inspecții parțiale sau de fond, prin care s-a inventariat un volum de masă lemnoasă tăiată fără drept de 1991 mc, cu o valoare calculată de 834000 lei.

El a remarcat că volumul total de masă lemnoasă inventariat ca tăiat ilegal de către toate instituțiile abilitate, respectiv de către structurile de administrare silvică de Stat sau private, a scăzut cu cca 9% în anul trecut, fiind de 5776 mc în anul 2017 și 5278 în anul 2018.

De menționat este că a crescut însă volumul inventariat de către Garda Forestieră Suceava cu 13 la sută, odată cu scăderea volumului constatat de către ocoalele silvice de Stat (3734 mc în anul 2017 față de 2768 mc în anul 2018) și păstrarea unui volum similar în constatările ocoalelor silvice private.

 El a mai spus că Garda Forestieră Suceava a depus la instituțiile abilitate un număr de 32 de sesizări penale pentru tăierea ilegală a unui volum de 999 mc, cu o valoare de 1.115.400 lei, față de 30 de sesizări penale în anul 2017, cu un volum de 1062 mc și o valoare de 375354 lei. Proporția lemnului pentru care s-au solicitat cercetări este de cca 50% din volumul inventariat ca tăiat fără drept, restul volumului imputându-se gestionarilor pădurilor respective.

Numărul controalelor de exploatare forestieră a scăzut de la 135 în anul 2017 la 121 în anul 2018 și au acoperit o suprafață de cca 1600 ha, marea majoritate la ocoale silvice de stat, iar abaterile constatate s-au sancționat prin aplicarea a 44 de amenzi silvice la operatorii economici autorizați pentru exploatarea partizilor verificate, cu o valoare totală de 99000 lei, respectiv o valoare medie de 2250 lei/sancțiune. Dacă numărul controalelor în partizile forestiere a scăzut ușor față de anul 2017, numărul sancțiunilor aplicate a crescut cu peste 50%, de la 29 în anul 2017 la 44 în anul 2018.

Totodată, s-au efectuat, împreună cu Poliția, un număr de 195 de controale ale circulației materialelor lemnoase, ceea ce înseamnă o dublare a activității respective față de anul 2017, când au fost 93 de controale și s-au constatat 111 contravenții și s-au aplicat amenzi în valoare de 474500 lei față de anul 2017, când s-au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare de 104000 lei.

Astfel, s-au confiscat în total cca 1650 mc materiale lemnoase, cea mai mare parte a acestui volum fiind lemn de lucru care circula de la locul de recoltare în timp ce în anul 2017 s-au confiscat fizic 3155 mc materiale lemnoase, din care 2518 mc lemn rotund.

 Cea mai mare parte a controalelor, 1229, au fost desfășurate la instalațiile de debitat material lemnos,  față de 630 în anul 2017, vizând atât proveniența materialelor lemnoase primite cât și respectarea condițiilor de atestare forestieră în baza cărora operatorii economici adjudecă astfel de lucrări sau aplicarea unui sistem Due Diligence.

Gășpărel a explicat că programarea la control a operatorilor economici s-a făcut pe baza unui sistem obiectiv de analiză de risc, luând în considerare constatările de la toate controalele anterioare precum și alți factori,iar fiecare operator economic a primit un scor de risc și  programarea controalelor s-a făcut în ordinea riscurilor identificate.

În urma verificărilor au fost constatate 353 de situații în care operatorii economici nu au respectat prevederile legale, fiind aplicate amenzi cu o valoare totală de 1.313.500 lei în timp ce în anul 2017 s-au aplicat 296 amenzi, cu o valoare totală de 1.008.500 lei.

Sancțiunile cele mai greu de suportat de către contravenienți au fost cele complementare, respectiv confiscarea a cca 6600 mc materiale lemnoase, cu o valoare de 2.777.000 lei. Cea mai mare parte a volumului confiscat îl reprezintă cheresteaua (3350 mc, 51% din volumul confiscat). În anul 2017 s-au confiscat valoric 3489 mc materiale lemnoase, din care 1825 mc lemn rotund.(T.B.)