Intrarea în funcțiune a Depozitului de deșeuri de la Moara ar putea fi întârziată. Și soluția temporară pentru operarea depozitului găsită de Consiliul Județean Suceava a fost contestată

Soluția temporară de operare a depozitului de deșeuri de la Moara identificată de Consiliul Județean Suceava pentru punerea în funcțiune în cel mai scurt timp a acestuia în condițiile în care Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a constatat un risc iminent în ceea ce privește gestionarea deșeurilor a fost contestată.

Astfel firma Diasil Service SRL a făcut o plângere prealabilă pentru că nu a fost invitată la negociere și că aceasta se face doar cu consorțiul de firme care a fost declarat câștigător al licitației deschise care este constestată, situația urmând să fie discutată în prima ședință a Consiliului Județean Suceava.

Diasil Service a reclamat că nu a primit invitație la negociere, având în vedere faptul că a participat la procedura de atribuire inițială, invocând faptul că este interesată de dobândirea calității de operator pentru depozitul ecologic din comuna Moară, interes concretizat prin depunerea unei oferte în cadrul procedurii de atribuire a licitației deschise și, mai mult, invocă și că deține capacitatea tehnico-economică de a presta serviciile care fac obiectul procedurii de negociere directă, mai ales datorită faptului că are o experiență similară prin faptul că deține aceeași calitate și pentru depozitul ecologic de deșeuri din județul Botoșani, spre deosebire de Asocierea Florconstruct­ Fritehnic-Ritmic Com, care nu a operat până un prezent un depozit de o asemenea anvergură.

Pe de altă parte, Direcția de Administrație Publică din Consiliul Județean Suceava consideră că procedura decisă este legală menționând că hotărârea Consiliului Județean Suceava privind aprobarea adoptării unei soluții temporare de delegare a operării activității de administrare  a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Moara, este limitată în timp până la finalizarea procedurii competitive.

Astfel, se arată că județul Suceava a îndeplini condițiile expuse în Memorandumul nr. 9876/  29.05.2017, și a avut posibilitatea să adopte soluția privind delegarea temporară a operării către un operator privat până la finalizarea procedurii de atribuire, fiind cea mai rapidă soluție, care putea fi adoptată și care era justificată din punct de vedere al urgenței și putea fi realizată doar dacă a fost deja demarată o procedura de achiziție publică.

„Ulterior adoptării H.C.J. Suceava nr.29/28.02.2019 prin adresa nr. 4723/95/04.03.2019 a fost înștiințată Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare cu privire la asumarea adoptării soluției temporare, limitată în timp până la finalizarea procedurii competitive. La această adresa s-au anexat în copie Hotărârea nr. 29 din 28.02.2019 a Consiliul Județean Suceava, Declarația nr. 4622/01.03.2019 prin care ne-am angajat că pe perioada delegării temporare să respectăm tarifele maximale în ceea ce privete CMID Moara, precum și anunțul de concesionare nr. 2897/17.05.2017 din care reiese că a fost lansată procedura de atribuire competitivă”, precizează direcția de specialitate a CJ Suceava.

Totodată se arată că în cazul de față, analiza structurilor de specialitate din cadrul instituției cu atribuții specifice, respectiv Direcția Tehnică și Serviciul Achiziții și Contracte, a relevat faptul că, situația de urgență nu permitea posibilitatea transmiterii  invitației către mai mulți operatori economici, astfel cum se pretinde,  tocmai pentru că s-ar fi creat o cale spre  noi contestații  și într-o astfel de ipoteză nu s-ar mai fi putut începe operarea de urgență a CMID Moara, ajungându-se din nou la un blocaj în privința operării.

Astfel, Consiliul Județean Suceava a transmis invitație la negociere doar ofertantului declarat câștigător în licitația deschisă, prin care i-a solicitat doar să-i actualizeze tariful din oferta depusă în anul 2017 la licitația deschisă.

Totodată, se subliniază că prin hotărârea adoptată, Consiliul Județean Suceava a încercat să deblocheze o situație critică la nivel județean, prin depozitarea în condiții corespunzătoare  și legale a deșeurilor.(T.B.)