Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins, ca nefondată, contestația privind operarea temporară a Depozitului ecologic Moara

Consiliul Național de Soluționare a Contesațiilor (CNSC) a respins, joi, ca nefondată, contestația formulată de firma Diasil Service Suceava față de procedura de negociere directă lansată de CJ Suceava pentru operarea temporară a Depozitului de deșeuri conform de la Moara.

În decizia publicată pe site-ul CNSC se arată că firma Diasil Service Suceava a contestat procedura de „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în scopul delegării operării activității de administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Moara, limitată în timp până la finalizarea procedurii competitive” aprobată prin HCJ nr. 29/28.02.2019 de Consiliul Județean Suceava.

Firma contestatoare a solicitat în principal, anularea în totalitate a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare aprobată prin HCJ nr. 29/28.02.2019 de către Consiliul Județean Suceava, a invitației/invitațiilor de participare transmise operatorilor economici în scopul participării la procedura de atribuire, respectiv a documentației descriptive (având în vedere faptul că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016) și în subsidiar, anularea în parte a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare aprobată prin HCJ nr. 29/28.02.2019 de către Consiliul Județean Suceava, cu consecința obligării autorității contractante la transmiterea invitației de participare și către DIASIL SERVICE SRL (în ipoteza în care se va considera că sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016).

În baza legii și a documentației depusă la dosar CNSC a decis respingerea, ca nefondată, a contestației formulate de DIASIL SERVICE SRL, în contradictoriu cu JUDEȚUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA.

„Respinge, ca nefondat, capătul de cerere de obligare a autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată solicitate de contestatoare. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate”, se mai arată în decizie.

Diasil Service a contestat în principal faptul că la negocierea pentru operarea temporară a fost invitată doar asocierea de firme care a câștigat licitația și care este contestată și a subliniat că firmele respective nu au experiența necesară în timp ce Diasil Service operează un depozit de această mărime în județul Botoșani.

Consiliul Județean Suceava a stabilit că se impune ca de urgență Depozitul conform de la Moara să fie operațional în condițiile în care cele cinci depozite temporare din județ au depășit cantitățile de stocare prevăzute în autorizații, iar Comitetul pentru Situații de Urgență Suceava a stabilit că este o stare generatoare de stare de urgență situația gestionării deșeurilor din județ.

În acest sens a lansat negocierea directă cu firmele care au câștigat licitația pentru operarea acestui depozit.

Până la soluționarea litigiilor din instanță privind operarea depozitului Moara, acesta urmează să fie pus în funcțiune pe un contract temporar astfel încât deșeurile din județ să fie depozitate conform. (N.B.)