Inspectorii sanitari au retras de la comercializare în luna martie peste 2800 de recipiente cu băutură răcoritoare, 6 produse cosmetice cu termen de valabilitate depăşit şi 186 de bucăţi produse alimentare nerecomandate copiilor şi tinerilor

Inspectorul şef al Serviciului Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava, medicul epidemiolog Dinu Florin Sădean, a declarat, marţi, pentru NewsBucovina, că inspectorii sanitari suceveni au dispus în cursul lunii martie retragerea de la comercializare a peste 2800 de recipiente cu băutură răcoritoare de la un depozit en-gros din Suceava, întrucât produsul nu avea notificare de la Ministerul Sănătăţii, precum şi 6 produse cosmetice cu termen de valabilitate depăşit şi 186 bucăţi produse alimentare nerecomandate copiilor şi tinerilor.

El a spus că în luna martie, inspectorii sanitari au aplicat 20 de amenzi în valoare de aproape 35 000 de lei în urma celor 375 de controale efectuate în domeniul non aliment şi a celor 199 de controale în obiective din categoria aliment.

El a spus că în obiectivele din domeniul non aliment, inspectorii din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică au efectuat 375 controale, iar în urma depistării unor neconformităţi au fost aplicate 17 sancţiuni contravenţionale, din care 15 amenzi în valoare totală de 28.500 lei pentru deficienţe de ordin igienico sanitar, respectiv lipsa cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă, producerea de zgomot peste limitele maxime admise de legislaţia de mediu în vigoare, neefectuarea înregistrărilor obligatorii în unităţile de prestări servicii din domeniul cosmetic, comercializarea de produse cosmetice cu termen de valabilitate depăşit, neîndeplinirea condiţiilor de amenajare şi dotare pentru un salon de înfrumuseţare, lipsa substanţelor dezinfectante în salon de frizerie, neîndeplinirea măsurilor de prevenire şi combatere a insectelor şi rozătoarelor în unitate de cazare din  sectorul învăţământ, nerespectarea principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase a copiilor şi tinerilor prin comercializarea de produse alimentare nerecomnadate acestora, nerespectarea precauţiunilor universale şi a protocoalelor de lucru de către persoanlul medical din unitate sanitară cu paturi; utilizarea de produse sanitare cu termen de valabilitate expirat, nerespectarea condiţiilor de păstrare temporară a deşeurilor provenind din activităţi medicale).

Inspectorul şef al SCSP a arătat că inspectorii sanitari au mai dispus retragerea de la comercializare a 6 produse cosmetice cu termen de valabilitate depăşit şi a 186 bucăţi produse alimentare nerecomandate copiilor şi tinerilor.

Medicul sucevean a menţionat că verificările efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins 6 controale în obiective turistice (1 control în unitate de cazare hotelieră şi 5 controale în pensiuni turistice), alte 3 controale în unităţi de mediu, 58 controale  în obiective de cosmetice (din care 12 controale în unităţi de desfacere produse cosmetice, 44 controale în  cabinete de înfrumuseţare şi 2 controale în cabinete de piercing şi tatuaje),  163 controale  la utilizatorii profesionali de produse biocide (unităţi sanitare, unităţi de turism, cabinete de înfrumuseţare), 2 controale în unităţi de învăţământ, 70 controale în unităţi sanitare fără paturi (13 controale în unităţi de medicină primară; 42 în unităţi de asistenţă medicală ambulatorie; 14 controale în unităţi de asistenţă de medicină dentară;  1 control într-o unitate medico-socială), 3 controale în unităţi sanitare cu paturi (secţii cu diferite profiluri)  şi 70 controale ce au vizat activitatea de colectare şi depozitare a deşeurilor periculoase în unităţi sanitare ( 42 controale la producători mici de deşeuri periculoase şi 28 controale la producătorii mijlocii de deşeuri periculoase).

Sădean a precizat că alte 199 de controale au fost efectuate în obiectivele din categoria aliment,  din care 4 controale la producători şi ambalatori, 3 controale la distribuitori şi transportatori, 123  controale la retaileri, 60 controale în unităţi din sectorul sevicii alimentare, 9 controale la producătorii primari de produse alimentare care vând direct consumatorului final.

El a arătat că în timpul controalelor au fost constatate mai multe neconformităţi referitoare la  modul de efectuare a cursurilor obligatorii de instruire cu privire la noţiunile fundamentale de igienă, dar şi alte deficienţe care se referă la neasigurarea controlului şi înregistrării temperaturii de funcţionare a spaţiilor frigorifice,  punerea pe piaţa internă de produse care nu sunt notificate la nivelul Ministerului Sănătăţii, neefectuarea operaţiunilor de curăţenie şi de dezinfecţie în unitate sau depăşirea concentraţiei de sulfiţi în compoziţia produsului alimentar.

Sădean a precizat că pentru deficienţele constatate au fost aplicate 8 sancţiuni contravenţionale, din care:  5 amenzi în valoare totală de 6200 lei , 2 avertismente şi o sancţiune de retragere de la comercializare a  2811 bucăţi produse alimentare.

“Conform planificării la nivelul SCSP, a acţiunilor tematice de control pentru anul 2019, în cursul lunii martie au fost desfăşurate 2 acţiuni tematice privind verificarea condiţiilor igienico-sanitare de funcţionare a saloanelor de înfrumuseţare şi acţiuni de control în cabinetele de specialitate din ambulatoriu de specialitate”, a spus Sădean.

Medicul sucevean a adăugat că inspectorii Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava au mai realizat verificări în cadrul acţiunilor  tematice cuprinse  în Planul naţional de acţiuni tematice de control în sănătate publică pentru anul  2019, ce au vizat produsele cosmetice şi cele biocide utilizate în cabinetele de înfrumuseţare şi în unităţile sanitare private şi publice, dar şi controale în cabinetele dermatologice şi clinici de estetică.

Inspectorul şef al SCSP din cadrul DSP Suceava a mai spus că în luna martie au fost soluţionate, conform prevederilor legale în vigoare, 13 sesizări înregistrate, iar în colaborare cu Brigada Antidrog  a fost desfăşurată o acţiune de distrugere prin incinerare a unor produse medicamentoase psihotrope.

Totodată, în colaborare cu Primăria oraşului Broşteni, inspectorii sanitari au soluţionat o sesizare privind probleme de mediu în zonele de locuit.

“Activitatea de inspecţie desfăşurată de către personalul Serviciului de Control în Sănătate Publică a fost completată cu efectuarea a 16 acţiuni de îndrumare şi consultanţă”, a menţionat Sădean.

(L.B.)