Şedinţă publică de discutare a Proiectului de buget local pe anul 2009, în data de 19.03.2009, ora 12

În şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava, organizată în data de 26.03.2009 se va supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2009, afişat la avizierul Primăriei municipiului Suceava.

Persoanele interesate pot participa la şedinţa publică de discutare a Proiectului de buget local pe anul 2009 în data de 19.03.2009, ora 12, sau pot trimite în scris: propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare referitoare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru anul 2009 până la data de 21.03.2009 la sediul Primăriei municipiului Suceava la Compartimentul buget-etajul I, camera nr. 14

loading...