Peste zece mii de apartamente ar putea fi reabilitate termic în următorii trei ani

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a arătat joi, într-o conferinţă de presă, că demararea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe ar putea fi întârziată dacă nu va creşte numărul auditorilor energetici. „În România sunt doar două firme ce pot face audit energetic”, a declarat Lungu, care consideră că Guvernul va trebui să găsească o soluţie pentru ca aceste studii să poată fi realizate în scurt timp. „Ministerul Dezvoltării ar trebui să autorizeze cât mai multe firme care să realizeze aceste studii energetice. În lipsa acestor auditări, în majoritatea oraşelor din ţară programul este blocat”, a spus Lungu. Edilul-şef sucevean a precizat că municipiul Suceava a depus deja solicitări pentru reabilitarea termică a unui număr de 1.300 de apartamente din municipiu şi că urmează să fie depuse noi cereri, în condiţiile în care municipalitatea doreşte să reabiliteze întreaga zonă centrală. „Noi sperăm ca prin acest program, în următorii trei ani, să reabilităm termic minim zece mii de apartamente”, a spus Lungu.

Guvernul a decis, miercuri, prin ordonanţă de urgenţă, că suma acoperită de la bugetul de stat pentru reabilitarea termică a locuinţei va creşte la 50% din valoarea proiectului, restul fondurilor fiind asigurate de autorităţile locale, în proporţie de 30%, şi de asociaţiile de proprietari, cu 20%. Cota de 20% care revine proprietarilor poate fi suportată de către primării, în baza unei decizii a Consiliului Local, care va stabili şi metoda de recuperare. “Cei 20% care trebuie plătiţi de asociaţia de proprietari pot fi plătiţi de către primării, prin decizii ale consiliilor locale, tot ele putând stabili şi modul prin care îşi vor recupera banii. Mai mult, dacă există într-un bloc una sau mai multe familii în imposibilitate de a plăti partea lor, iar Primăria, Consiliul Local, făcând analiza socială, vor ajunge la concluzia că au dreptate cei care solicită surse de la Primărie, partea proprietarului poate fi suportată de Primărie”, a declarat, la Guvern, ministrul Dezvoltării, Vasile Blaga. El a arătat că, în ultimii şapte ani, au fost reabilitate doar 89 blocuri şi 1.900 apartamente, dar că în program vor fi incluse acum toate blocurile realizate după proiecte înainte de 1990, nu doar cele care erau finalizate înainte de 1990.

Lucrările de intervenţie stabilite prin noile reglementări sunt izolarea termică a pereţilor exteriori, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic, lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei. Odată cu efectuarea acestora, pot fi efectuate şi lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie, precum şi lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe.

Etapele necesare implementării programelor locale sunt identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe, înştiinţarea asociaţiilor de proprietari de către primării privind posibilitatea înscrierii în programul local, hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local şi semnarea contractului de mandat, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie, recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire, recepţia finală după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani.
Asociaţiile de locatari din blocurile de locuinţe se pot înscrie în program prin solicitare scrisă adresată primăriei de care aparţine, însoţită de contractul de mandat semnat, hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor, lista proprietarilor din imobil.

loading...