ISU „BUCOVINA” face recrutări

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava recrutează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ care formează ofiţeri, subofiţeri şi maiştri militari de POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ. Potrivit ISU „Bucovina” Suceava, candidații trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2009;să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 28 de ani; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00; să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile cu excepţia candidaţilor proveniţi din liceele Ministerului Administraţiei şi Internelor – promoţia 2009.

Avantajele de care beneficiază absolvenții sunt :loc de muncă asigurat după absolvire; şcoală de şoferi profesionişti (categoriile B şi C) în timpul şcolarizării la şcoala de subofiţeri şi maiştri auto;acordare de diplome recunoscute pe plan naţional.

În privința locurilor scoase la concurs în acest an, la ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” – FACULTATEA DE POMPIERI sunt 50 locuri curs de zi (1 loc pentru rromi), cu durata studiilor de 4 ani; la ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ „PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI sunt 100 locuri curs de zi subofiţeri pompieri și protecție civilă (1 loc pentru rromi), 33 locuri curs de zi maiştri militari auto din care 4 pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române, durata studiilor fiind de 2 ani; la ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ BUCUREŞTI sunt 84 locuri diverse specialităţi tehnice, din care 6 locuri pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, câte 2 pentru specializările „transmisiuni”, „echipamente şi sisteme electronice militare”, „calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională” cu durata studiilor – 4 ani; iar la ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” SIBIU sunt 19 locuri din care 9 locuri pentru nevoile Inspectoratului general pentru Situaţii de Urgenţă, câte 3 pentru specializările geniu, transmisiuni şi apărare NBC cu durata studiilor de 3 ani.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, Biroul Resurse Umane, municipiul Suceava, strada Universităţii nr. 14, telefon 524.426, int. 27010.
Se pot accesa site-urile: www.pompierisv.ro (pentru prezentarea completă a ofertei educaţionale), www.academiadepolitie.ro (pentru Facultatea de Pompieri), www.armyacademy.ro (Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu), www.mta.ro (Academia Tehnică Militară Bucureşti).