Centru de Informare, Asistență și Instruire, în cadrul CCIA Suceava

Începând cu data de 2 decembrie 2008, în cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Suceava funcţionează Centrul de Informare, Asistență și Instruire (C.I.A.I.) Suceava, reprezentanța Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Bacău. Acest Centru oferă consultanță privind:

1.Accesarea programelor derulate de Ministerul Intreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri (MIMMCMA) și anume: programul naţional pe perioada 2006-2011 pentru susţinerea accesului IMM-urilor la servicii de instruire şi consultanţă, programul privind dezvoltarea și modernizarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, programul naţional multianual pe perioada 2005-2009 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, programul pentru sprijinirea transferului afacerilor, programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare –START;

2.Accesarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, cu următoarele operațiuni – Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor, Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile (până la 1.500.000 euro); Sprijin financiar de până la 920.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii; Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare.

Pentru a beneficia de serviciile de consultanţă ale centrului, cei interesaţi se pot adresa persoanei responsabile de acest centru, Carmen Fediuc: telefon fix: 0230-521.506, mobil: 0756082039, fax: 0230-520.099, e-mail: carmen.fediuc@mimmc.ro , de luni până vineri în intervalul orar 8.00 – 16.00 .