Proiectul cu finanțare UE de 2,7 milioane de lei pentru reducerea birocrației din Primăria Suceava a ajuns în faza de selectare și contractare

Primăria Suceava urmează să intre în etapa de selectrare și contractare pentru un proiect în valoare de 2,7 milioane de lei care va duce la simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației, iar Consiliul Local Suceava urmează să decidă în ședința de joi dacă aprobă proiectul cu fonduri europene și costurile aferente municipalității, reprezentând 2 la sută din valoarea investiției.

În expunerea de motive, primarul Sucevei, Ion Lungu, arată că municipiul Suceava a depus documentația de finanțare aferentă proiectului APLICAT- Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la Suceava în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2, Obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

El menționează că DGPECA a informat în 18 iunie municipiul Suceava că cererea de finanțare aferentă proiectului APLICAT urmează să intre în etapa de selectare și contractare.

Primarul arată că în acest context, în aplicația MySmis, cererea de finanțare a fost trecută în modulul Contractare, iar în acest scop au fost transmise o serie de clarificări cu privire la modul de organizare a documentelor, precum și solicitare de documente necesare pentru a finaliza etapa de contractare.

Ion Lungu precizează că obiectivul general al proiectului este de consolidare a capacității Primăriei municipiului Suceava de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primărie prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățeni.

Primul obiectiv specific prevede implementarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni, în corespondență cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva back-office, adică adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor, cât și front-office.

Al doilea obiectiv specific presupune dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Suceava, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect fiind avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 70 de persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește simplificarea procedurilor.

Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu implicațiile simplificării procedurilor administrative.

Proiectul prevede implementarea portalului de  servicii către cetățeni și digitalizare pentru diferite fluxuri de procese ce vor fi realizate în special online, retro-digitalizarea arhivei istorice relevante proiectului prin scanare și indexare, dar și dotarea cu echipamente de scanare, comunicații, servere, notebook, multifuncțională, echipamente coduri bare, calculatoare desktop pentru funcționarii participanți la fluxurile digitale.

Proiectul mai prevede actualizarea sistemului de management documente cu funcții și module noi  prin gestiune arhivă fizică și electronică, centru de scanare, comunicare electronică pentru management.

Durata proiectului este de 24 de luni.