Fostul paroh de Suceava și decan de Bucovina, monseniorul Iosif Păuleț, a fost consacrat episcop. Este al şaptelea episcop al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi

Fostul decan al Decanatului de Bucovina și paroh al Parohiei „Sfântul Ioan Nepomuk” Suceava, monseniorul Iosfi Păuleț, a fost consacrat, marți, episcop al Diecezei Romano-Catolice de Iași, prin impunerea mâinilor PS Petru Gherghel, administrator apostolic de Iaşi, în cadrul unei sfinte Liturghii solemne celebrate în catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi, la ora 10.30.

ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, va fi co-consacrator, alături de PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, iar la celebrare au participat şi ÎPS Miguel Maury Buendía, nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova, peste 15 episcopi din ţară şi din străinătate, aproximativ 400 de preoţi, oficialităţi, persoane consacrate şi credincioşi laici.

Între oficialități au participat la consacrarea episcopului de Iași, primarul Sucevei, Ion Lungu și președintele ATOP Suceava, Vasile Tofan.

Monseniorul  Iosif Păuleţ a fost numit în data de 6 iulie 2019 episcop de Iaşi de către Sfântul Părinte papa Francisc, care a acceptat cererea de retragere a episcopului Petru Gherghel de la conducerea Diecezei de Iaşi, pe care condus-o 41 de ani, din anul 1978, şi a ajuns în anul 2015 la limita de 75 de ani indicată de dreptul bisericesc.

Din ziua consacrării noului episcop, PS Petru Gherghel a devenit episcop emerit de Iaşi.

Monseniorul Iosif Păuleţ este al şaptelea episcop al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi, înfiinţată canonic în anul 1884.

Episcopul emerit de Iași, PS Petru Gherghel, a arătat că Sfântul Părinte, papa Francisc, l-a ales pe Monseniorul Iosif Păuleţ, paroh de Suceava şi decan de Bucovina, să fie un vrednic urmaş al apostolilor, prin Ritualul plin de mister al hirotonirii episcopale prin care se săvârşeşte în mod tainic consacrarea. „Acest act are în centrul său gestul impunerii mâinilor din partea episcopului consacrator şi rugăciunea de hirotonire. Atât impunerea mâinilor cât şi rugăciunea mijlocesc revărsarea Duhului Sfânt asupra noului episcop. Aşa cum la Rusalii Tatăl ceresc a revărsat asupra apostolilor pe Duhul Fiului său Isus Cristos, pentru ca aceştia să îi continue misiunea în lume şi să întemeieze Biserica în diferitele locuri ale omenirii, tot la fel, Duhul Sfânt se va coborî asupra episcopului Iosif, ales de Sfântul Părinte pentru ca să poată păstori, plin de zel apostolic, Dieceza noastră de Iaşi”,a arătat PS Petru Gherghel.

Episcopul Iosif Păuleţ și-a ales o stemă care conține mesajul TU SOLUS DOMINUS

Potrivit tradiţiei heraldice a Bisericii Catolice, stema unui episcop este în mod obişnuit compusă dintr-un scut, care poate să aibă diferite forme (dar în care se poate vedea mereu asemănarea cu un scut heraldic) şi care conţine simboluri preluate din idealuri personale sau din tradiţii de familie, sau chiar cu referinţe la propriul nume, mediul de viaţă şi altele, o cruce procesională cu un braţ transversal, de aur, pusă pe o lance de lemn, aşezată vertical în spatele scutului,  o pălărie de prelat (galero), cu cordoane cu 12 canafuri, atârnând câte 6 pe fiecare parte (aşezate, de sus în jos, în 1, 2, 3) toate de culoare verde;o bandă în partea de jos, cu extremităţile bifide, purtând motoul scris de obicei cu negru.

Când s-a ales un scut de formă gotică, clasic şi folosit adesea în heraldica bisericească, se pune o cruce trifoliată din aur, împodobită cu cinci pietre roşii care amintesc de cele cinci răni ale lui Cristos.

Cuvintele alese de pr. Iosif Păuleţ ca moto TU SOLUS DOMINUS sunt preluate din imnul Gloria de la sfânta Liturghie („Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe…”), voind să sublinieze că Isus Cristos este singurul Domn-Dumnezeu, căruia i se cuvine toată cinstea şi mărirea din partea oamenilor, creaturile sale, chemate să-i slujească în Biserică şi în societate.

În centrul scutului apare o ramură cu flori de nard, flori care dintotdeauna, în iconografia Bisericii, sunt simbolul sfântului Iosif, sfântul patron al episcopului Iosif; apoi, această imagine vrea să însemne şi un act filial de devoţiune faţă de Sfântul Părinte papa Francisc, întrucât şi pe stema acestuia este reprodusă o floare de nard.

În partea de sus a scutului se află o stea, simbol marian clasic, Stella matutina din Litania lauretană, care îşi răspândeşte de sus lumina şi sub a cărei protecţie maternă noul episcop îşi pune slujirea sa pastorală. Steaua este de argint, simbol heraldic al transparenţei, deci al purităţii, puritatea feciorelnică a Maicii noastre cereşti.

Culoarea de fond a scutului este a aurului, primul dintre metalele preţioase, simbol al primei dintre cele trei virtuţi teologale, credinţa, prin care ne încredinţăm planului de mântuire pe care Dumnezeu îl are cu noi.

Partea de sus a scutului este de culoare roşie, semn al iubirii şi al sângelui, iubirea extremă a Tatălui care îl trimite pe propriul său Fiu să-şi verse sângele pentru noi şi pentru a noastră mântuire.

Culorile roşu şi auriu reiau culorile de pe stema Moldovei, ţara de origine a noului episcop şi a misiunii sale.

În spatele scutului se află crucea de aur, cu cinci pietre preţioase, de culoare roşie, simbolizând cele cinci răni ale lui Isus.

Deasupra se află pălăria de prelat cu două cordoane, având 12 canafuri, 6 de o parte şi 6 de cealaltă parte, toate de culoare verde.

Dieceza Romano-Catolică de Iaşi se întinde pe o suprafaţă de 46.378 km2 din nord-estul României, pe cuprinsul a opt judeţe (Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Bacău, Galaţi, Vrancea), cu o populaţie de 4.359.762 de locuitori, dintre care 4,6% sunt catolici. Numărul credincioşilor romano-catolici din această dieceză este de 206.675, în 69.807 de familii.

În structura ei administrativă internă este alcătuită din 10 decanate incluzând 157 de parohii (administrate de clerul diecezan: 145; administrate de preoţii călugări: 12). Pe cuprinsul diecezei sunt 244 de locaşuri de cult, 37 de institute de binefacere, 37 centre educative. Activează în Dieceza de Iaşi 304 preoţi diecezani, 128 preoţi călugări (preoţi franciscani: 86; preoţi din alte congregaţii: 42), iar în afara diecezei activează 98 de preoţi diecezani. Sunt prezente 56 de congregaţii (masculine: 14; feminine: 42), cu 24 de bărbaţi (nu sunt incluşi preoţii călugări) şi 403 femei.(N.B.)