Cercetare prealabilă pentru şeful IJPF Suceava şi adjunctul şefului SPF Siret

În ultimele trei luni, din dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei de Frontieră, chestorul principal de poliţie Nelu Pop, au fost efectuate mai multe controale, inopinate sau tematice, la 10 inspectorate judeţene printre care şi Suceava, în urma deficienţelor constatate fiind dispusă cercetarea prealabilă a 14 ofiţeri cu funcţii de conducere.

Verificările au avut ca principale obiective modul de îndeplinire a atribuţiilor şi misiunilor specifice referitoare la supravegherea şi controlul frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, a faptelor din sfera criminalităţii transfrontaliere, pregătirea profesională a poliţiştilor de frontieră în contextul aderării ţării noastre la Spaţiul Schengen, competenţa managerială şi climatul organizaţional, şi nu în ultimul rând, prevenirea şi combaterea actelor de corupţie în rândul propriului personal.

„În urma evaluărilor, au fost constatate o serie de abateri privind exercitarea actului managerial de către unii ofiţeri cu funcţii de conducere, precum şi deficienţe majore în activitatea de combatere a migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere, fapt ce a condus la înregistrarea unor rezultate scăzute în domeniul operativ”, se arată într-un comunicat al IGPF.

Astfel, vor fi cercetaţi în prealabil patru şefi de inspectorate, un adjunct şef inspectorat, doi şefi sectoare, trei adjuncţi de şef sector, doi şefi de puncte de trecere a frontierei şi doi şefi birouri. Vizat este şeful I.J.P.F. Suceava, comisar-şef Gheorghe Robu, dar şi adjunctul şefului S.P.F. Siret, şeful S.P.F. Bivolari – I.J.P.F. Iaşi, adjunctul şefului S.P.F. Iaşi, şeful I.J.P.F. Giurgiu, şeful I.J.P.F. Constanţa, şeful I.J.P.F. Bihor, adjunct al şefului I.J.P.F. Timiş, şeful S.P.F. Petea – I.J.P.F. Satu Mare, adjunctul şefului S.P.F. Giurgiu, şef P.P.F. Petea – I.J.P.F. Satu Mare, şef P.P.F. Bors – I.J.P.F. Bihor, şef Birou Combaterea Infractionalităţii Tranfrontaliere – I.J.P.F. Giurgiu, şef Birou Cercetări Penale – I.J.P.F. Giurgiu.

De asemenea, alţi 11 ofiţeri cu funcţii de conducere din cadrul I.J.P.F. Constanţa, Giurgiu, Iaşi şi Suceava au fost atenţionaţi cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor specifice. Este vorba despre doi adjuncţi şef inspectorat, şapte şefi sectoare şi doi şefi de puncte de trecere, se mai arată în comunicat fiind dispuse măsurile necesare pentru eliminarea disfuncţionalităţilor constatate şi eficientizarea activităţilor.

În completarea măsurilor dispuse, inspectorul general, chestorul principal de poliţie Nelu Pop a atras atenţia tuturor managerilor din cadrul Poliţiei de Frontieră cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor specifice, în special pentru realizarea obiectivelor instituţionale pentru aderarea la Spaţiul Schengen, intensificarea activităţilor informativ-operative care să eficientizeze acţiunile pe linia combaterii infracţionalităţii în zona de competenta şi intreprinderea unor măsuri ferme în vederea prevenirii şi combaterii actelor de corupţie în rândul personalului propriu.

Totodată, inspectorul general le-a recomandat lucrătorilor din subordine să intensifice pregătirea profesională în domeniul legislaţiei Schengen, având în vedere că îşi desfăşoară activitatea la frontiera externă a Uniunii Europene, viitoare frontieră Schengen.

De asemenea, în vederea prevenirii actelor de corupţie, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se va constitui un organism intern de prevenţie, sub forma unui grup de lucru alcătuit din ofiţeri specializaţi, care va avea ca principale obiective identificarea factorilor de risc pe linia corupţiei şi aplicarea unor măsuri proprii pentru prevenirea săvârşirii unor astfel de fapte.

loading...