Destinația turistică Bucovina va fi promovată la târgurile de turism din Cluj Napoca, Timișoara și Iași. Vicepreședintele CJ Suceava, Gheorghe Niță: Prin participarea la aceste târguri de turism ne propunem menținerea poziției județului Suceava pe un loc fruntaș în opțiunile de petrecere a vacanțelor turiștilor români

Consiliul Județean Suceava urmează să adopte, marți, în ședință o hotârâre privind participarea județului Suceava, în calitate de expozant, la câteva târguri de turism naționale, ce vor avea loc în lunile februarie-martie 2020  și a cheltuielilor prilejuite de aceste acțiuni.

Inițiatorul proiectului de hotărâre, vicepreședintele CJ Suceava Gheorghe Niță, arată că promovarea potențialului turistic al județului la evenimentele de profil desfășurate în țară și organizarea diverselor evenimente cu caracter turistic pe plan local, regional și național au contribuit în mare măsură la creșterea numărului de turiști, în special cei români în județul Suceava.

Astfel, conform datelor statistice, în anul 2019, s-a înregistrat o creștere de aproximativ 11% a sosirilor de turiști români în județul Suceava, față de 2018. Cu toate acestea, se simte nevoia ca Bucovina, destinație turistică, să își facă simțită prezența mai accentuat în principalele regiuni ce generează fluxuri importante de turiști pentru județul Suceava.

El menționează că târgurile de turism sunt ocazii de evidențiere și de promovare a potențialului turistic natural și antropic al județului, a tradițiilor, obiceiurilor, valorilor culturale și obiectivelor turistice ale regiunii, fiind demersuri ce duc la îmbunătățirea imaginii județului pe piața internă, motiv pentru care consideră oportună participarea la  Târgul de Turism „Touristica”, ce va avea loc în perioada 14-16 februarie 2020 la Cluj Napoca, Târgul de Turism „Vacanța”, ce va avea loc în perioada  28 februarie-1 martie  2020 la Timișoara și Târgul de Turism ”Vacanța”, ce va avea loc în perioada 13-15 martie 2020 la lași.

„Prin participarea la aceste târguri de turism ne propunem menținerea poziției județului Suceava pe un loc fruntaș în opțiunile de petrecere a vacanțelor turiștilor români, cu precădere a celor care vin din zona Iași și din zona Ardealului (cu precădere din Cluj). Participarea la Timișoara își propune să abordeze o piață turistică nouă, cea a Banatului, cu atât mai mult cu cât Timișoara va fi capitală culturală europeană în anul 2021, iar o însemnată parte a comunității din această zonă are legături strânse cu județul Suceava”, a precizat Gheorghe Niță .

Promovarea județului Suceava în cadrul acestor evenimente se va face prin intermediul materialelor de informare și promovare turistică realizate de Consiliul Județean Suceava, a ofertelor turistice propuse de operatorii economici și de asociațiile profesionale de turism din județ, precum și prin intermediul demonstrațiilor de meșteșuguri tradiționale oferite de meșterii populari, urmând să fie găzduite într-un stand profesionist de 21 mp construit de echipa CNIPT Suceava având ca temă centrală programul „Paștele în Bucovina”.