Numărul claselor în regim simultan din învăţământul sucevean prevăzut pentru anul şcolar viitor va fi mai mare decât cel din acest an școlar

Conform ISJ Suceava, organizarea claselor în regim simultan este determinată de scăderea efectivelor de elevi, distanța faţă de şcoala de centru sau de gradul de izolare al zonei, care fac imposibilă asigurarea transportului şcolar.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat pentru NewsBucovina că proiectul planului de școlarizare pentru învățământul primar şi gimnazial din judeţul Suceava  pentru anul școlar 2020-2021 prevede funcţionarea a 224 clase pentru învățământul simultan, cu 3356 elevi, ce vor fi organizate în 147 de unităţi de învăţământ, faţă de 210 clase,  cu 3061 de elevi, organizate în acest an şcolar în 142 de unităţi de învăţământ.

Anuţei a spus că din totalul celor 224 de clase pentru învăţământul simultan propuse pentru anul şcolar viitor, 41 sunt la clasa pregătitoare, cu 659 de elevi, alte 42 la clasa a I-a, cu 633 de elevi, 35 la clasa a II-a, cu 552 de elevi,  36 la clasa a III-a, cu 492 de elevi, 35 la clasa a IV-a, cu 492 de elevi,  8 la clasa a V-a, cu 118 elevi, 9,5 la clasa a VI-a, cu 150, 7 la clasa a VII-a, cu 108 elevi şi 10,5 la clasa a VIII-a, cu 152 de elevi.

El a precizat că organizarea învăţământului simultan din judeţul Suceava se realizează conform prevederilor OMECTS nr. 3062 din 12.01.2012 2012 privind aprobarea metodologiei de organizare a claselor din învățământul preuniversitar în regim simultan, care  prevede la art.1 , al. (1) că ”în localitățile izolate geografic sau lingvistic ori în localitățile în care efectivele de elevi corespunzătoare unui anumit nivel de clasă din învățământul primar sau gimnazial sunt mai mici decât efectivele minime prevăzute de lege și nu există posibilitatea asigurării transportului școlar se organizează clase în regim simultan”.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a subliniat că printre motivele care au condus la organizarea claselor în regim simultan în județul Suceava se numără scăderea efectivelor de elevi sub minimul prevăzut de lege, distanța față de școala de centru care, din cauza gradului mare de izolare al zonei, face imposibilă în cele mai multe cazuri asigurarea transportului școlar, precum şi menținerea în rețeaua școlară a unor unități de învățământ, de regulă structuri, care, pentru a asigura dreptul la educație al copiilor din localitățile izolate, nu sunt propuse spre desființare.

Conform unei situaţii prezentate de ISJ Suceava, în ultimii ani școlari, în judeţul Suceava se observă o fluctuație a numărului de elevi care învață în învățământul simultan , astfel că în anul şcolar 2015-2016 au funcţionat 235 de clase în învăţământul simultan cu 3657 de elevi, în anul şcolar 2016-2017 au fost 218 clase cu 3155 de elevi, în anul şcolar 2017-2018 au fost 221 de clase cu 3353 de elevi, în anul şcolar 2018-2019 au fost 213 clase cu 3229 elevi, iar în anul şcolar 2019-2020 sunt 210 clase cu 3061 de elevi.

“Restructurarea rețelei şcolare cu necesitate în forma învățământului simultan la nivelul unor structuri de şcoli din zone izolate și cu populația școlară în scădere presupune un efort suplimentar de resurse umane şi materiale, atât din partea unităților şcolare, cât și din partea autorităților locale. În fiecare an școlar, în cadrul inspecțiilor tematice și de specialitate (curente și speciale ) din şcoli se monitorizează funcționarea învățământului simultan din unitățile școlare primare şi gimnaziale din judeţul Suceava, din punct de vedere a managementului claselor,  desfășurarea orelor de curs, încadrarea și respectarea normativelor specifice claselor în regim simultan”, a explicat Anuţei.

El a precizat că ISJ Suceava transmite, la începutul anului școlar,  unităților de învățământ în care funcționează clase în regim simultan o scrisoare metodică de reglementare a cadrului normativ omogen în conformitate cu prevederile Ministerului Educației şi Cercetării, care să ajute directorii în aplicarea normativelor privind învățământul simultan.

Astfel, directorii unităţilor de învăţământ în care se organizează clase în regim simultan trebuie să ia măsuri pentru amenajarea spaţiului în care să funcţioneze aceste clase ţinând cont de compoziţia mixtă a grupului şi de existenţa clasei pregătitoare, acolo unde este cazul.

Totodată, alte măsuri vizează întocmirea orarului şi a programelor claselor cu predare simultană, prin raportare la cadrul legal în vigoare, respectarea programului specific cadrelor didactice şi al elevilor din învățământul simultan, precum şi modul de predare a disciplinelor la care se susţine Evaluarea Naţională în învăţământul simultan (matematica, limba şi literatura română, limba şi literatura maternă – unde este cazul).

“Prin urmare, o atenţie sporită este acordată conceperii orarului şi proiectării activităţii didactice, în toate unitățile școlare fiind asigurată respectarea art. 6 din metodologie, care prevede ”la clasele de gimnaziu organizate în regim simultan, predarea disciplinelor limba și literatura română, limba și literatura maternă și matematica, la care se susține evaluarea națională, se face separat pentru elevii claselor a VIII-a, indiferent de numărul acestora””, a subliniat Anuţei.

El a mai spus că la disciplinele implicate în Evaluarea Naţională orele se desfăşoară separat în toate unităţile gimnaziale şcolare cu învățământ simultan.

Anuţei a arătat că rezultatele la examenele naționale ale elevilor care învaţă în clase în regim simultan se înscriu în procentul de promovabilitate la nivelul județului.

(L.B.)