Consumatorii, responsabili de efectuarea reviziilor la instalaţiile de gaze naturale

Potrivit Departamentului de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul E.ON România, prioritatea companiei E.ON Gaz Distribuţie este asigurarea siguranţei în utilizarea gazelor naturale. Pentru ca utilizarea gazelor naturale să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, este nevoie de atenţie şi responsabilitate, atât din partea consumatorilor, cât şi din partea E.ON Gaz Distribuţie.

E.ON Gaz Distribuţie are în administrare sistemul de distribuţie a gazelor naturale. Conform legislaţiei şi normelor în vigoare, instalaţiile interioare de utilizare a gazelor naturale sunt în proprietatea şi în administrarea consumatorilor. Aceştia au obligaţia legală să întreţină instalaţiile interioare de gaze naturale şi să respecte normele de utilizare ale acestor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă.

Efectuarea verificării şi a reviziei tehnice periodice a instalaţiilor de utilizare este obligatorie (verificarea o dată la doi ani, revizia o dată la zece ani), iar în conformitate cu ultimele modificări ale legislaţiei din domeniul gazelor naturale responsabilitatea pentru efectuarea acestor operaţiuni le revine consumatorilor. În acest sens, consumatorul are obligaţia să selecteze un operator autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru realizarea acestor operaţiuni.

La rândul ei, E.ON Gaz Distribuţie are obligaţia – stabilită prin lege – de a se asigura că au fost efectuate operaţiunile de verificare şi de revizie la instalaţiile de utilizare ale clienţilor, în termenul stabilit de reglementările în vigoare şi în baza documentelor care atestă acest fapt.

“Pentru a veni în sprijinul consumatorilor, compania oferă în continuare servicii de verificare şi revizie a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale. Astfel, consumatorii pot opta pentru serviciile de verificare şi revizie oferite de către compania noastră, caz în care vor primi din partea E.ON Gaz Distribuţie un contract pe care trebuie să-l semneze şi să-l returneze prin intermediul angajaţilor companiei. În cazul în care consumatorul optează pentru alt operator autorizat ANRE, acesta trebuie să ştie că firma respectivă are obligaţia de a întocmi 4 exemplare ale fişei de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice efectuate (completate, semnate şi ştampilate).

Un exemplar trebuie să rămână la client, unul rămâne la firma autorizată, iar 2 exemplare trebuie predate de către firma autorizată la operatorul sistemului de distribuţie (E.ON Gaz Distribuţie), respectiv la furnizorul de gaze naturale (E.ON Gaz România). În cazul neprezentării acestui document care atestă efectuarea operaţiunilor de verificare / revizie a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, compania noastră este obligată să sisteze distribuţia gazelor naturale până la efectuarea acestor operaţiuni”, menţionează Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, cu precizarea că aceste măsuri sunt absolut necesare pentru prevenirea unor accidente care s-ar putea produce ca urmare a exploatării necorespunzătoare a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale prin montarea unor instalaţii improvizate sau utilizarea de aparate neconforme, montate improvizat şi fără aprobări legale.

loading...