Judecătorii din judeţele Suceava şi Botoşani se întâlnesc în Adunarea Generală

Adunarea Generală a judecătorilor Curţii de Apel Suceava se va reuni vineri, având o ordine de zi comună cu a Adunărilor generale ale judecătorilor din celelalte instanţe din ţară, convocate la aceeaşi dată. Potrivit Biroului de informare şi relaţii publice din cadrul Curţii de Apel Suceava, primul punct pe ordinea de zi este stabilirea poziţiei Adunării Generale faţă de soluţionarea concretă a solicitărilor puterii judecătoreşti prin conţinutul Legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, aşa cum va fi aceasta, adoptată prin procedura asumării răspunderii Guvernului în baza art. 114 din Constituţia României.

Adunarea Generală va face şi o evaluare a modului de soluţionare efectivă a tuturor celorlalte solicitări ale puterii judecătoreşti, precum şi evaluarea garanţiilor certe prezentate de puterea legislativă şi executivă în rezolvarea solicitărilor.
O altă evaluare va fi cea a modului de rezolvare de către Guvern a conflictului legat de neplata drepturilor salariale cuvenite judecătorilor ICCJ.

„Puterea judecătorească solicită puterii executive şi puterii legislative, să manifeste disponibilitate de dialog şi să ofere garanţii certe, până la data desfăşurării Adunării Generale a Judecătorilor, cu privire la rezolvarea tuturor revendicărilor”, precizează într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Suceava, Rodica Neagu Dumitrescu.

Aceasta mai menţionează că „principalele revendicări ale puterii judecătoreşti, au fost stabilite prin Rezoluţia privind starea financiară şi situaţia administrativă a instanţelor judecătoreşti din aprilie 2009 şi hotărârile Adunărilor Generale ulterioare”.

Rezoluţia presupune demararea procedurilor administrative de preluare potrivit legii, de la 1 ianuarie 2010, de către ICCJ a atribuţiilor MJCL referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor, precum şi a patrimoniului de sistem gestionat în prezent de MJCL; stabilirea pentru bugetul justiţiei, respectiv al curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor, al ICCJ şi al Ministerului Public, cumulate, a unui prag minim de 1% din PIB; eliminarea obligaţiei de participare a judecătorilor la orice activitate electorală, începând cu alegerile prezidenţiale din noiembrie 2009.

De asemenea, prin rezoluţie se solicită salarizarea tuturor judecătorilor, indiferent de gradul instanţei, la nivelul celorlalte două puteri în stat, garantarea nediminuării pentru judecători a veniturilor nete, cu includerea tuturor drepturilor trecute în carnetele de muncă, recunoscute prin lege şi prin hotărâri judecătoreşti, şi nu în ultimul rând, „recunoaşterea justiţiei drept domeniu strategic de interes naţional şi elaborarea, până la sfârşitul anului, a unei strategii de consolidare a sistemului judiciar, precum şi încheierea unui Pact asupra justiţiei, de către puterea executivă, legislativă şi judecătorească, care să garanteze respectarea recomandărilor Comitetului Miniştrilor cu privire la independenţa Puterii judecătoreşti – volumul de activitate, finanţarea sistemului judiciar, excluderea atribuţiilor nejuridice ale judecătorilor, luarea de masuri pentru îmbunătăţirea imaginii justiţiei, asigurarea independenţei economice a magistraţilor.

Curtea de Apel Suceava cuprinde în circumscripţia sa 2 tribunale şi 10 judecătorii, respectiv Tribunalul Botoşani, la care sunt arondate Judecătoriile Botoşani, Darabani, Săveni şi Dorohoi şi Tribunalul Suceava, la care sunt arondate Judecătoriile Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei.

loading...