Consiliul Local Suceava urmează să aprobe Planul Urbanistic Zonal pentru construirea ansamblului rezidențial „Ștefan cel Mare” din zona actualei autogări din centrul orașului

Consiliul Local Suceava urmează să aprobe, joi, documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea ansamblului rezidențial „Ștefan cel Mare” cu funcțiuni complementare și dotări aferente, pe terenuri proprietăți private.

Zona pentru acest Plan Urbanistic zonal este de 17.145 mp, din care 9.829 mp reprezintă terenuri proprietăți private, iar diferența reprezintă suprafața aferentă drumurilor și amenajărilor pentru circulația publică.

Planul Urbanistic Zonal cuprinde o zonă mixtă cu locuințe și dotări compatibile cu funcțiunea de locuință și o zonă de transporturi rutiere și circulație.

Zona mixtă este formată din două subzone.

Prima subzonă va avea clădiri cu regim de înălțime ci demsiol, parter și între 3 și 8 etaje pentru construcțiile propuse noi și de demisol, parter și mansardă pentru construcțiile existente.

În prima subzonă vor fi amenajate 105 locuri de parcare și vor fi amenajate spații verzi de 450 de mp, reprezentând 7,59% din suprafață, dar și un spațiu verde sau spațiu de joacă pe  100 mp pe un teren proprietatea municipiului Suceava.

În această subzonă accesul auto și pietonal se va realiza din strada Dragoș Vodă și strada Armenească.

Subzona doi va avea un regim de înălțime cu demisol, parter și între 3 și 8 etaje pentru construcțiile propuse și demisol, parter și mansardă pentru construcțiile existente.

În această subzonă se vor amenaja 79 de locuri de parcare și 175 de mp de spații verzi, reprezentând 4,79 la sută din suprafață.

Pentru subzona a doua accesul auto și pietonal se realizează din strada Armenească și strada Ion Creangă prin amenajarea unui sens giratoriu  și din strada Petru Rareș

Zona de transporturi rutiere și circulația prevede că accesul auto și pietonal se va realiza din străzile Armenească, Dragoș Vodă și Petru Rareș, iar utilitățile edilitare vor fi asigurate prin racordarea/branșarea clădirilor  propuse la rețelele existente în zonă.

De menționat este că lucrările de amenajare a circulației rutiere și pietonale, precum și alte lucrări care se vor realiza pe domeniul public al municipiului Suceava, se vor face pe cheltuiala beneficiarilor, în baza unui contract de asociere aprobat de Consiliul Local al municipiului Suceava.

loading...