USV va relua concursul pentru selecția decanului Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cauza lipsei numărului suficient de candidați

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat că, în data de 13 iulie, a fost emis Ordinul Rectorului Universității „cu privire la reluarea concursului pentru selecția decanului de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 

Potrivit USV, având în vedere lipsa numărului suficient de candidați pentru participarea la concursul de decan în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, concursul public pentru selecția decanului de la această facultate va fi reluat și se va desfășura potrivit noului calendar, publicat pe pagina web a universității.

Sursa reamintește faptul că, potrivit Procedurii privind organizarea concursului pentru selecția decanilor facultăților din cadrul USV, în situația în care nu există cel puțin doi candidați avizați de Consiliul Facultății, concursul va fi reluat, stabilindu-se un nou calendar.

Planurile manageriale și CV-urile candidaților urmează să fie publicate pe site-ul www.usv.ro, la secțiunea Alegeri, unde vor fi anunțate și rezultatele oficiale ale concursului.

Detalii suplimentare și noul calendar al concursului pentru selecția decanului de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor pot fi consultate aici.