Mașinile parcate neregulamentar sau abandonate în municipiul Suceava vor fi ridicate. Regulamentul a fost elaborat și va fi adoptat de Consiliul Local.

Consiliul Local Suceava urmează să aprobe, în prima ședință, Regulamentul de rdicare, transport și depozitare a mașinilor din municipiul Suceava.

 Astfel, se pot ridica existența vehicule staționate de cel puțin 6!uni pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava după sesizarea Poliției Locale.

Pentru vehiculele în privința cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, agenții constatatori, vor întocmi procese-verbale de constatare semnate de doi martori, de regulă locatari ai unor imobile situate în vecinătatea terenului pe care se află vehiculul fără stăpân sau abandonat.

Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afișa o somație pe caroseria autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia în termen de 10 zile, iar agentul constatator efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deținătorului legal al autovehiculului respectiv.

După zece zile primarul emite o dispoziție prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat, iar apoi acesta este ridicat și transportat la depozit.

Vehiculele pot fi ridicate și când se constată că vehiculul staționează neregulamentar pe partea carosabilă.

Astfel, se consideră că vehicului staționează neregulamentar:

a)  în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară ;

b) în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația „Staționarea interzisă” și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționării;

c) pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 m;

d)  în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;

e)  în pante și în rampe;

f)  în zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă”

g) pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, precum și pe viaducte;

h) în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 de m;

i)  pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 25 de m înainte și după acestea;

j) în intersecțîi,  inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și în zona de preselecție unde  sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora la o distanță mai mică de 25 de m de colțul intersecției;

k) în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 de m înainte și după acestea;

l) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin această se stânjenește circulăția a două vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, in cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în același sens ar fi obligați, din această cauză, să treacă peste acest marcaj;

m) în locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;

n) pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni și biciclete semnalizate ca atare;

o) pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului public a executat amenajări marcate și semnalizate  corespunzător;

p) în locurile unde este interzisă depășirea.

Măsură ridicării nu se dispune asupra următoarelor autovehicule:

a) autovehiculele aparținând Poliției, Jandarmeriei, Poliției de Frontieră, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Serviciului de arnbulanță sau medicină legală, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când  desfășoară  acțiuni  de  intervenție  sau  în  misiuni  care  au  caracter  de  urgență;

b) cele  aparținând  personalului  prevăzut  la  lit. a,  utilizate  în  interesul  serviciului,  conform documentelor justificative;

c) cele destinate intervențiilor  la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare și care aparțin administratorilor  acestor rețele sau cele care desfășoară  lucrări  de reparații/modemizare;

d) cele destinate tractarii autovehiculelor avariate, abandonate sau staționate neregulamentar;

e)  cele aparținând societăților de salubrizare și întreținere zone verzi care desfășoară activități specifice;

f) în cazul în care măsura a fost dispusă, restituirea autovehiculului se face cu titlu gratuit.

De menționat este că transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare, iar plata operațiunilor de ridicare/coborâre se achită, efectiv, la fața locului, către personalul desemnat, anterior coborârii vehiculului de pe platformă.

În cazul în care, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat, nu este de acord cu plata operațiunilor menționate  vehiculul urmează să fie transportat și depozitat la locul special arnenajat de către operator, caz în care proprietarul sau utilizatorul va suportă în integralitate cheltuielile stabilite.

În situația în care vehiculul nu este revendicat de proprietar sau de deținătorul legal, după expirarea unui termen de 6 luni de la data depozitării, se demarează procedura instituită de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic  al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

În ceea ce privește ridicarea și mutarea vehiculelor aflate în zone cu lucrări tehnico-edilitare operațiunea de ridicare și mutare se poate realiza asupra vehiculelor staționate în zone în care urmează a fi efectuate lucrări tehnico-edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava.

Măsură ridicării  și mutării  se dispune de polițistul  local,  la solicitarea reprezentantului administrației locale, cu îndeplinirea cumulativă a condiției care proprietarii vehiculelor să fi fost înștiințați cu cel puțin  12 ore înainte, prin afișare pe vehicul a unei înștiințări privind faptul că în zona se execută lucrări și au fost făcute verificări cu privire la deținătorii vehiculelor și aceștia nu au putut fi contactați.

În situația în care deținătorul vehiculului refuză mutarea acestuia se va dispune mutarea vehiculului.

Același regulament prevede și reguli generale pentru înlăturarea vehiculelor avariate în urma unui  eveniment rutier aflate pe partea carosabilă, acestea urmând să fie mutate în cel mai apropiat loc sub coordonarea polițistului rutier, dar și într-o altă locație, la solicitarea polițistul rutier.

Tarifele pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor sunt de 200 de lei pentru cele staționate neregulamentar și pentru cele abandonate, și de 100 de lei pentru cele care sunt mutate din cauza unor lucrări edilitare sau ca urmare a unor evenimente rutiere.

Vehiculul  ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunii/operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia.