Peste 800 de acţiuni de control au fost efectuate de inspectorii sanitari suceveni în luna iunie în urma cărora au fost aplicate sancţiuni în valoare totală de 36 500 de lei

Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, medicul Dinu Florin Sădean, a declarat că, în cursul lunii iunie, inspectorii sanitari au efectuat 812 controale la obiective din categoria nonaliment şi aliment în urma cărora au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 36 500 de lei.

El a spus că la obiectivele din categoria nonaliment, inspectori ai Serviciului Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava au efectuat 625 controale, iar  pentru neconformităţile constatate au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, respectiv  6 avertismente şi 4 amenzi în valoare totală de 17.500 lei.

Astfel, au fost efectuate 49 de controale la categoria apă, fiind aplicate 4 avertismente, alte 12 controale în unităţi de turism, 23 controale în unităţi din categoria mediu, fiind aplicat  un avertisment şi o amendă în valoare de 500 lei,  294 controale la categoria biocide în urma cărora a fost aplicată o  amendă în valoare de 10.000 lei la un distribuitor de produse biocide  şi14 controale în unităţi  de  învăţământ.

Sădean a spus că alte  97  controale s-au desfăşurat în  unităţi  sanitare  fără  paturi, respectiv 26 de controale în unităţi de medicină primară,  13 controale în unităţi de asistenţă medicală ambulatorie,  50 de controale în unităţi de asistenţă de medicină dentară,  un control la   un laborator  de analize medicale, 2 controale în unităţi de turism balnear şi de recuperare,  2 controale  în  unităţi  medico-sociale,  3  controale  la  unităţi  socio-medicale pentru vârstnici, fiind aplicată o amendă în valoare de 5.000 lei.

Totodată  au mai fost efectuate 13 controale la unităţi sanitare cu paturi, fiind aplicate 2 sancţiuni, respectiv un avertisment şi o amendă în valoare de 2.000 lei, 8 controale în unităţi de transfuzii, alte 103 controale au vizat activitatea de colectare, depozitare şi de neutralizare a deşeurilor periculoase în unităţi sanitare (din care un număr de 48 controale la producători mici de deşeuri periculoase, 53 controale la producătorii mijlocii de deşeuri periculoase şi 2 controale la producătorii mari de deşeuri periculoase; În luna iunie au mai fost verificate 11 cabinete de înfrumuseţare  şi o piscină.

Printre neconformităţile depistate cu ocazia acestor controale se numără desfăşurarea activităţii fără certificatul de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, nerespectarea regulilor de igienă în unităţi de folosinţă publică, neasigurarea potabilităţii apei  furnizate  consumatorilor, nerespectarea măsurilor  individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, lipsa documentelor de plasare pe piaţă pentru produsele biocide,  lipsa întocmirii şi implementării protocolului conform metodologiilor SARS COV-2, nerespectarea regulilor privind regimul şi condiţiile de acces în unităţile sanitare. 

Directorul executiv al DSP Suceava a precizat că inspectorii sanitari suceveni au efectuat 187 de controale la unităţi din categoria aliment în urma cărora au fost aplicate 22 de amenzi în cuantum de 19 000 de lei.

Astfel, au fost efectuate 3 controale  la producători şi ambalatori, 3 la distribuitori şi transportatori, 100 controale la retaileri,  74 controale la  unităţi din sectorul servicii alimentare şi 7 controale la producătorii primari de produse alimentare care vând direct consumatorului final.

El a menţionat că la o parte dintre unităţile din categoria aliment controlate au fost constatate unele neconformităţi, respectiv nerespectarea măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, nerespectarea operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie, lipsa certificatului de igienă.

Directorul executiv al DSP Suceava a mai declarat că în cursul lunii iunie au fost efectuate verificări privind monitorizarea persoanelor aflate izolare la domiciliu, fiind aplicată o  amendă  în valoare de1.000 lei.

În aceeaşi lună au mai fost soluţionate 41 de sesizări, au fost efectuate105 acţiuni de îndrumare şi consultanţă şi 33 de acţiuni comune  cu alte  autorităţi.

(LB)