Peste 3.000 de tineri au ales să-și facă studiile la USV, cu 13% mai mulți față de anul trecut și cu 32% față de 2018

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat că în sesiunea de admitere care tocmai s-a încheiat, programele de studii ale USV au fost alese de 3061 de candidați.

Concret, numărul de candidați înmatriculați la programele de licență (învățământ cu frecvență, studenți români) este cu 13% mai mare față de admiterea din iulie 2019 și cu 32% mai mare față de admiterea din iulie 2018.

Universitatea suceveană susține că „eforturile făcute constant în direcția diversificării programelor de studii, a atragerii unei resurse umane competente și a dezvoltării bazei materiale s-au concretizat în creșterea atractivității ofertei educaționale a USV.” 

USV precizează că, de fapt, 2020 este al cincilea an consecutiv de creștere a numărului de studenți la USV. Celor 1990 de candidați români înmatriculați la programele de licență și celor 797 înmatriculați la masterat li se adaugă, ca în ultimii ani, un număr consistent de candidați români de pretutindeni și cetățeni străini, 200, la ciclul de licență, și 74, la programele de masterat.

„Îmbucurător este faptul că, la mai multe programe de studiu, toate locurile scoase la concurs, însemnând întreaga capacitate ARACIS plus 10% locuri destinate candidaților cu domiciliul în străinătate,  au fost ocupate din această sesiune. Este vorba despre programele de licență: Poliție locală, Drept, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Asistență medicală generală, Educație fizică și sport, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Psihologie și Administrație publică (ID) și despre programele de masterat: Management şi administraţie europeană, Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală, Managementul instituţiilor educaţionale și Consiliere şcolară şi educaţie emoţională,” se arată în comunicatul USV.

Sursa mai menționează că următoarea sesiune de admitere se va desfășura în perioada 7-15 septembrie, pentru locurile rămase disponibile la licență, masterat și doctorat.

Pentru cele 14 domenii de doctorat care organizează concursul de admitere în sesiunea septembrie, perioada de înscriere va fi 7 – 11 septembrie. Oferta USV pentru viitoarea sesiune de admitere conține un total de 33 de locuri (dintre care 17 cu bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, şi 16 fără bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă).

Alte 11 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni (7 dintre acestea fiind cu bursă), la care se mai adaugă 79 de locuri cu taxă.