Guvernul a aprobat transferul Parcului Șipote și a Păduricii Zamca în proprietatea Municipiului Suceava. Primăria Suceava are pregătit un proiect de 3,7 milioane de euro pentru amenajarea Parcului Șipote ca zonă de agrement

Guvernul a aprobat, joi, o Hotărâre de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 143,9250 ha, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava

Astfel, se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 143,9250 ha, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ-păduri-parc, având datele de identificare în anexă, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului Suceava, în vederea realizării amenajărilor specifice pădurii –parc, prevăzută în anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pentru suprafața de 143,9250 ha Municipiul Suceava are următoarele obligații:

a) să încheie un contrat de administrare cu un ocol silvic, potrivit art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) să respecte regimul silvic, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) să evidențieze preluarea suprafeței respective în patrimoniul public al Municipiului Suceava;

d) să asigure elaborarea studiului de fundamentare pentru suprafața de fond forestier încadrată în categoria funcțională 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ – păduri-parc, care a făcut obiectul transmiterii și să-l depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de 2 ani de la data preluării terenului, potrivit prevederilor art. 7 alin.(1) din Legea nr. 220/2018.

(3) După aprobarea transmiterii, este interzisă trecerea terenurilor prevăzute la art. 1 alin.(1), din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Suceava prin hotărâre de consiliu local.

Hotărârea mai prevede că suprafața de fond forestier prevăzută asupra căreia nu sunt executate amenajările prevăzute de studiul de specialitate în termen de 5 ani de la data avizării potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), revin în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) –(3) din Legea nr. 220/2018.

(2) Garda forestieră Suceava are responsabilitatea de a monitoriza respectarea prevederilor

alin. (1).

Predarea-preluarea suprafeței de 143,9250 ha de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție se va face pe bază de protocol încheiat între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Municipiul Suceava, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Reamintim că primarul Ion Lungu a anunțat, miercuri, că a pregătit un proiect de 3,7 milioane de euro din fonduri europene pe Programul de reziliență și redresare economică al UE pentru amenajarea Parcului Șipote în zonă de agrement.

Propunerea prevede revitalizarea și redarea funcționalității parcului Șipote.