Structura de organizare a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a fost modificată substanțial pentru dinamizarea activității. Noua schemă pune accent pe activitatea filantropică, de asistență medicală și socială, misionară, de restaurare și protejare a monumentelor, dar și de comunicare

Pentru a dinamiza activitatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în Permanențele Consiliului Eparhial s-au făcut propuneri de reorganizare a sectoarelor și departamentelor și de înființare a altora noi, în conformitate cu cerințele actuale ale comunității, a anunțat instituția.

Astfel, în data de 29 octombrie 2020 a fost aprobată noua schemă de funcții.

Noua structură are două componente majore, respectiv cancelaria eparhială, condusă de vicarul administrativ- o funcție nouă în structura de conducere a Arhiepiscopiei-  protosinghel Paraschiv Dabija și administrația de sector care are 23 de sectoare, din care o parte au mai multe departamente.

Prin noua structură sunt definite mai clar activitățile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și se pune accent pe activitatea filantropică, activitatea de asistență medicală și socială, activitatea misionară și cea de comunicare și relații publice.

În ceea ce privește activitatea economică, Arhiepiscopia va avea atât un sector de pelerinaje și turism, fabrică de lumânări și atelier de tămâie și mir, dar și un sector ce va coordona activitatea de brutărie, patiserie, cofetărie, precum și o casă de ajutor reciproc.

Totodată, un departament se va ocupa de activitățile agricole și silvice.

Protecția patrimoniului bisericesc va fi asigurată prin sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească și Centrul de Conservare și Restaurare a Patrimoniului, iar Sectorul Proiecte și Construcții Bisericești va avea un departament tehnic de supraveghere și control și un departament care va urmări execuția lucrărilor, dar va exista separat un sector de avizare a construcțiilor.

Noua structură de conducere va avea și un sector care se va ocupa organizațiile neguvernmentale, dar a fost înfiițată și o comisie pentru Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei.

Aproape 50 de poziții pentru responsabili de sectoare sau departamente din noua structură nu au încă desemnate persoanele care le vor coordona.