IPS Calinic a introdus procedură de vot și probă de interviu pentru funcția de protopop de Rădăuți. Trei candidați care au obținut votul preoților își vor prezenta planul de activitate în fața unei comisii

Trei candidați au fost desemnați prin vot pentru funcția de protopop de Rădăuți, iar la propunerea IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, aceștia vor susține, luni, un interviu în fața unei comisii.

Potrivit Statutului pentru Organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, IPS Calinic putea să decidă singur asupra persoanei care va ocupa funcția, dar a decis să introducă o procedură prin care să fie aleși trei candidați care să participe apoi și la o probă de interviu.

Cei trei candidați sunt pr. Molea Traian de la Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” Sucevița, pr. Maloș Ionel Constantin de la Parohia „Sf. Gheorghe” Vicovu de Sus (Laura) și pr. Calancea Vasile Iustin de la Parohia „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Rădăuți.

Ei au fost desemnați prin vot în cadrul unei proceduri organizate la sediul Protopopiatului Rădăuți urmând să fie propuși chiriarhului spre a ocupa funcția de protoiereu, funcție rămasă vacantă prin plecarea la Domnul a părintelui Petru Lupăștean Barfă.

În conformitate cu Statutul pentru Organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, protopopul se numește de către chiriarh pe o perioadă de patru ani, într-o ședință de lucru a Permanenței Consiliului eparhial, ţinându-se seama de următoarele criterii: media generală de licență în teologie – minimum 8,50, cel puțin 5 ani vechime în preoție, fără impedimente canonice sau condamnări penale, cu o activitate deosebită liturgică, administrativ-pastorală, misionară, culturală și socială, bucurându-se de o bună apreciere în societate.

Chiriarhul, având în vedere importanța slujirii de protoiereu și dorind a implica în administrarea eparhiei pe toți părinții din protopopiat, a solicitat ca numirea protopopului să se facă după ce preoții și-au desemnat trei potențiali protopopi prin vot.

Listă cu preoții eligibili a fost alcătuită de secretariatul protopopiatului și a fost transmisă tuturor părinților din protopopiat.

Având în vedere că unii preoți nu au putut fi prezenți fizic din diverse motive, pentru a acorda șanse tuturor părinților spre a-și exprima părerea în legătură cu problema supusă consultării, s-au introdus în urnă și voturile exprimate prin plic sau electronic, respectându-se întru totul confidențialitatea opțiunii exprimate.

Astfel, din numărul de 119 preoți existenți pe listă, 114 și-au exprimat votul, iar 5 au fost absenți.

La deschiderea urnei s-a constatat că din cele 114 voturi exprimate, 111 au fost valide și 3 anulate.

Cei trei candidați aleși, respectiv pr. Molea Traian de la Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” Sucevița, pr. Maloș Ionel Constantin de la Parohia „Sf. Gheorghe” Vicovu de Sus (Laura) și pr. Calancea Vasile Iustin de la Parohia „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Rădăuți, au întrunit sufragiile majorității, detașându-se net de alte opțiuni exprimate.

Din dorința de a fi desemnat cel mai potrivit candidat din cei trei propuși, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a propus realizarea unui interviu cu cei aleși, interviu ce va avea loc în fața unei comisii, luni, 2 noiembrie 2020, și la care candidații își vor prezenta propriul plan de activitate.