CNSU: Masca de protecție devine obligatorie în toată țara, circulația între orele 23:00-05:00 se interzice, școala se face doar on line, magazinele pot fi deschise între orele 5:00-21:00, iar firmele și instituțiile publice trebuie să lucreze în regim de telemuncă

CNSU a adoptat, joi seara, o hotărâre prin care sunt introduse mai multe măsuri restrictive în vederea limitării răspândirii infecției cu noul coronavirus.

Această hotărârea trebuie adoptată de Guvern pentru a putea intra în vigoare.

Vă prezentăm integral textul Hotărârii 52 a CNSU:

Art. 1 Începând cu data prezentei hotărâri la nivelul României se propune

instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, la

nivel național, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile

publice deschise și închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor

din ultimele 14 zile.

Art. 2 În vederea evitării aglomerării transportului public, se propune ca toate

instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați să aibă obligația

organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă

la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, să se organizeze

programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să

înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore. Respectarea

aplicării acestei măsuri se urmărește de prefecți și de către Inspecția Muncii.

Art. 3 În vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2, se propune ca, în

toate localitățile, activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor,

preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ să se desfășoare în sistem on-line.

Art. 4 – (1) În toate localitățile din România, se propune interzicerea circulației

persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), circulația persoanelor în afara

locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele

motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și

locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată

de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează

călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate

cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi

dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa

persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

Art. 5 (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele

sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de

serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria

răspundere, completată în prealabil;

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data

nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării,

data completării și semnătura.

Art. 6 Se propune interzicerea desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători,

aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.

Art. 7 (1) Se propune suspendarea activității piețelor agroalimentare în spații

închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor, definite potrivit

art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu

produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone

publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art. 8 Se propune ca, pentru spațiile exterioare în care se desfășoară activități de

preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice,

care au fost amenajate și pot fi asimilate spațiilor publice închise, astfel cum sunt ele

definite în Legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din

tutun nr. 349/2009, cu modificările și completările ulterioare, le sunt aplicabile în mod

similar regulile și măsurile de protecție sanitară, prevăzute în anexa nr. 3, art. 6 pct. 1 și 2

din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19.

Art. 9 Se propune instituirea obligației pentru operatorii economici care desfășoară

activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau

private să-și organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21.00 – 05.00,

operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de

livrare la domiciliu.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile și

operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în

regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art. 10 Se propune ca implementarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre să

se realizeze pe o perioadă de 30 de zile, urmând ca la finalul acesteia, în funcție de evoluția

situației epidemiologice, să se hotărască, după caz, menținerea, eliminarea sau

modificarea acestora.

 Art. 11 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național

de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte

administrative ale conducătorilor acestora.