Piețele agroalimentare din Suceava și Rădăuți se redeschid de sâmbătă. Viceprimarul Lucian Harșovschi: Insist pe să se respecte toate măsurile impuse de lege, întrucât, numai în acest mod vom putea evita noi măsuri restrictive.

Piețele agroalimentare din Suceava și Rădăuți care au fost închise în ultima lună ca măsură de prevenire a răspândirii noului coronavirus se redeschi de sâmbătă.

Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat, vineri seara, că începând de sâmbătă, se reia activitatea în piețele agroalimentare aflate în spații închise.

„Este o veste bună atât pentru producători, cât și pentru cumpărători, acum în plin sezon de iarnă”, a spus viceprimarul.

El a subliniat că insistă să se respecte toate măsurile impuse de lege, întrucât, numai în acest mod se vor putea evita noi măsuri restrictive.

„Rămânem responsabili și sănătoși!”, a transmis Lucian Harșovschi.

Și Primăria Rădăuți a anunțat, printr-un comunicat de presă, că se redeschide piața agroalimentară din municipiu.

„Cu data de 05 decembrie 2020, ora 00.00 , activitatea Pieței Agroalimentare Rădăuți, inclusiv a piețelor volante, se desfășoară în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului agriculturii/MLPDA/ministrului sănătății/ministrului muncii și protecției sociale nr.335/4225/2078/1730 din 04 decembrie 2020, care a fost adus la cunoștința administratorului pieței agroalimentare Rădăuți, care-și va relua activitatea în condițiile aprobate prin ordinul de mai sus”, se arată în comunicat.

Regulamentul privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, din 04.12.2020

(1) Prin prezentul regulament se stabilesc regulile generale de desfășurare a activității piețelor

agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României,

precum și măsurile care trebuie respectate de către toți utilizatorii structurilor de vânzare destinate

comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate, cărnii și produselor din carne, ouălor,

mierii și produselor apicole, produselor conservate, peștelui, florilor, inclusiv artificiale, și a articolelor

pentru acestea, semințelor, cerealelor, păsărilor și animalelor mici, inclusiv a articolelor pentru acestea,

precum și a unor articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau de micii meșteșugari, precum

și a unor articole nealimentare de cerere curentă.

(2) Utilizatorii sunt:

a) orice persoană juridică care desfășoară activitate de comercializare cu amănuntul a produselor;

b) asociațiile familiale, precum și persoanele fizice autorizate, inclusiv meșteșugarii;

c) producătorii/procesatorii din sectorul agroalimentar individuali și asociațiile acestora, care își

comercializează propriile produse agricole și alimentare;

d) persoanele fizice care își vând ocazional bunurile proprii în piețe organizate în acest scop;

e) consumatorii.

Pentru buna desfășurare a activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe

perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, se vor respecta următoarele măsuri în vederea

prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19:

a) afișarea regulilor de acces, de protecție individuală, de distanțare fizică și de igienă în locuri vizibile în

piața agroalimentară/piața volantă;

b) accesul în piețele agroalimentare, inclusiv în piețele volante, se face cu respectarea de către utilizatori a

distanțării de minimum 2 m. Se vor monta marcaje pe pardoseli;

c) limitarea accesului consumatorilor astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între oricare

două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a pieței;

d) stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței fizice. Traseele

pentru circulația în interiorul pieței vor fi separate: unul dedicat intrării și unul dedicat ieșirii, astfel încât să

se evite aglomerația, precum și intersectarea consumatorilor. Vor fi marcate sensuri de circulație;

e) ușile de acces se vor bloca în poziția deschis, dacă ușile nu sunt automate;

f) accesul utilizatorilor va fi permis numai în condițiile purtării măștii (medicală/nonmedicală) pe toată

durata vizitei în piață. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;

g) utilizatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție

la intrarea în piața agroalimentară/piața volantă. Totodată vor fi amplasate și semnalizate recipientele

unde se vor arunca măștile și mănușile folosite;

h) la intrarea în piața agroalimentară/piața volantă se va efectua un triaj observațional și nu se va permite

accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);

i) dezinfecția zilnică și ori de câte ori e nevoie a suprafețelor cu produse dezinfectante avizate de către

Ministerul Sănătății;

j) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră în piața agroalimentară/piața

volantă;

k) utilizatorii care comercializează produse agroalimentare cu care intră în contact direct, precum

mezelurile, brânzeturile vrac sau salatele, este obligatoriu să poarte mănuși și mască de protecție;

l) produsele agroalimentare vor fi expuse la vânzare, cu asigurarea protecției igienico-sanitare, cu folii din

plastic a căror utilizare în scop alimentar să fie avizată;

m) standurile se vor proteja cu ecrane din material transparent, care să asigure protecție igienico-sanitară

atât alimentelor, cât și vânzătorilor, sau cu folie, pentru o dezinfectare mai ușoară a acestora.

Dezinfectarea va viza toate suprafețele pe care sunt amplasate produsele agroalimentare destinate

comercializării, inclusiv cântare, pardosele, geamuri, rafturi de depozitare, vitrine, și se va realiza cu soluții

biocide, pe bază de clor sau alcool, atât dimineața și seara, cât și pe parcursul zilei;

n) toți comercianții vor fi dotați cu măști și mănuși, pe toată durata programului de lucru;

o) verificarea, în permanență, a funcționării în bune condiții a instalațiilor de apă curentă și de canalizare de

la nivelul bazinelor compartimentate pentru spălarea legumelor și a fructelor, precum și din grupurile

sanitare, iar în cazul apariției oricăror defecțiuni să se asigure repararea imediată a instalațiilor de

alimentare cu apă, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;

p) verificarea, în permanență, a stării de curățenie din anexele și din grupurile sanitare, asigurând spălarea

și dezinfecția la fiecare oră sau ori de câte ori este necesar a acestora;

q) verificarea, în permanență, a materialelor necesare igienei personale, pentru persoanele care folosesc

grupurile sanitare din incinta toaletelor publice (hârtie igienică, săpun, mijloace de ștergere sau zvântare a

mâinilor după spălare, substanțe dezinfectante);

r) asigurarea, în permanență, a colectării selective și evacuării zilnice a deșeurilor solide în recipiente de

gunoi prevăzute cu saci din material plastic, închise etanș, care se vor spăla și dezinfecta după golire;

s) asigurarea, după finalizarea programului de funcționare, a verificării mobilierului din piață, igienizarea

grupurilor sanitare prin spălare și dezinfecție, spălarea cu jet de apă sub presiune și dezinfecția incintei

pieței după ce au fost efectuate procedurile de curățenie;

ș) aprovizionarea cu produse agroalimentare se va realiza, pe cât posibil, înainte de deschiderea

programului de funcționare.