Gheorghe Flutur anunță că propune plenului CJ Suceava aprobarea pentru finanțarea modernizării drumurilor județene Văleni – Stânişoara – Iesle – limită județul Neamț, Câmpulung Moldovenesc– Gemenea și Panaci – Bilbor

Președintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, vineri, că în ședința Consiliului Județean Suceava din 29 ianuarie va propune plenului aprobarea finanțării modernizării drumurilor județene Văleni – Stânişoara – Iesle – limită județul Neamț, Câmpulung Moldovenesc  – Gemenea și Panaci – Bilbor

„Continuăm seria proiectelor curajoase de dezvoltare a infrastructurii județului Suceava. Vorbim de investiții importante pentru dezvoltarea socio-economică a județul Suceava – în general și a turismului – în special. Vom continua, de asemenea, promovarea consistentă a brandului Bucovina”, a spus Gheorghe Flutur.

El a arătat că în cazul reabilitării DJ 209B, Văleni – Stânişoara – Iesle – limită județul Neamț, Consiliul Județean Suceava derulează un contract de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – etapa a II-a pentru obiectivul de investiții Reabilitare DJ 209B, Văleni – Stânișoara – Iesle – limită județul Neamț, km 19+000-33+600, județul Suceava.

„Ca urmare a modificărilor legislative referitoare la actualizarea prețurilor la materiale precum și la manoperă, a interpretărilor diferite dintre achizitor și constructor, contractul de proiectare și execuție lucrări fost reziliat. Pentru a nu pierde finanțarea este necesar a se iniția cât mai urgent posibil o nouă procedură de atribuire a contractului de lucrări. S-a întocmit o estimare cantitativă și valorică a lucrărilor rămase de executat și s-a procedat la actualizarea valorii devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei necesară pentru cofinanțare”, a menționat președintele Flutur.

Totodată, se va asfalta DJ 177 B, Câmpulung Moldovenesc  – Gemenea

Acest drum se află amplasat în intravilanul și extravilanul localităților Câmpulung Moldovenesc și Stulpicani și aparține domeniului public de interes județean aflat în administrarea Consiliului Județean Suceava prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri.

„Prin acest proiect se propune modernizarea infrastructurii rutiere, prin asfaltarea drumului județean DJ177B, pe o lungime totală de 6,26 km. Drumul propus spre modernizare a fost întreținut cu pietriș, dar datorită acțiunii agenților de mediu (ploi, zăpadă, cicluri repetate de îngheț-dezgheț) și a lipsei fondurilor pentru întreținerea curentă, drumurile sunt improprii circulației rutiere în condiții de confort și siguranță”, a precizat Gheorghe Flutur.

Președintele CJ Suceava arată că această investiție este o necesitate, deoarece prin asfaltarea tronsonului de drum județean DJ 177B, se va asigura desfășurarea circulației în condiții de siguranță, îmbunătățirea condițiilor de transport.

În ceea ce privește modernizarea DJ 174C, Panaci – Bilbor, Flutur spune că la această dată, Consiliul Județean Suceava derulează un contract de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – etapa a II-a pentru obiectivul de investiții Modernizare DJ 174C, km 0+000 – 3+660, Panaci – Bilbor.

În anul 2018, în urma procedurii de achiziție publică, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava a încheiat contractul de servicii privind elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a caietelor de sarcini necesare execuției lucrărilor, documentațiile fiind predate la sfârșitul anului 2018.

„Având în vedere faptul că documentația tehnică a fost realizată în anul 2018 iar la această dată au intervenit modificări legislative iar mai multe norme și normative tehnice au fost abrogate sau reactualizate a fost necesar actualizarea proiectului tehnic, a devizului general precum și actualizarea documentațiilor pentru avize necesare obținerii autorizației de construire și demararea procedurii de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor”, a mai declarat Gheorghe Flutur.