Reabilitarea sistemului de încălzire în Vatra Dornei costă 66,7 milioane de lei și va fi finanțată de Ministerul Dezvoltării prin Programul Termoficare

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a semnat trei contracte de finanțare în cadrul Programului Termoficare, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) între care unul este pentru municipiul Vatra Dornei.

Potrivit unui comunicat al MDLPA pentru reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură în Vatra Dornei, valoarea totală a proiectului este de 66.791.294,00 lei, din care 56.772.599,90 lei sunt din bugetul MDLPA.

Ministrul Dezvoltării a apreciat că alocarea acestor fonduri va asigura o rețea modernă de termoficare pentru locuitori municipiului.

Lucrările de reabilitare au ca termen de finalizare anul 2023.

La nivelul MDLPA, se derulează Programul Termoficare, aprobat prin OUG 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, care se implementează în perioada 2019-2027.

Finanţarea Programului se realizează din următoarele surse:

transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;

transferuri din bugetul Fondului pentru Mediu, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;

sume din bugetele locale.

Cota de cofinanţare din bugetul MDLPA este de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar contribuţia de la bugetul local este de minimum 15%.