Cooperare internationala intre Grupuri de Actiune Locala din judetul Suceava și regiunea Abruzzo din Italia

În contextul relaţiei de cooperare internaţională, cu o vechime de peste 6 ani existentă între Comunitatea Vale Roveto şi GAL Marsica din Italia cu judeţul Suceava, partenerii italieni au organizat în perioada 12-18 aprilie în localitatea Civitella Roveto din regiunea Abruzzo, un curs de formare cu privire la programele comunitare din perioada 2007-2013 şi in special cu privire la Axa de finanţare LEADER din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală. Delegaţia română a fost formată din reprezentanţi ai 4 Grupuri de Acţiune Locală din judeţ: Bazinul Dornelor, Fălticeni, Valea Sucevei, Bucovina de Munte (zona Câmpulung Moldovenesc).

Grupurile de Acţiune Locală, înfiinţate prin programul LEADER sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public – private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului. Prin Axa LEADER, se va finanţa atât elaborarea cât şi implementarea proiectelor identificate în strategiile integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale.

Activitatea de formare s-a desfăşurat pe parcursul a 6 zile, transferul de competenţe şi know-how pentru gestionarea proiectelor în zona Leader finalizându-se cu dobândirea unei certificări în domeniu, de către fiecare dintre participanţi.

Acest moment marchează un pas înainte în consolidarea relaţiilor bilaterale dintre cele două regiuni, în vederea promovării viitoarelor proiecte comune de dezvoltare.