Consiliul Județean Suceava corectează a doua oară lungimea drumului județean 208V DN2-Pătrăuți. În 2016 a fost scurtat cu 122 de metri, iar acum cu 301 metri

Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe în ședința de săptămâna viitoare modificarea lungimii drumului județean 208 V DN2-Pătrăuți după ce s-a constatat că 301 metri din acest drum aparțin Direcției Silvice Suceava.

Este pentru a doua oară când lungimea acestui drum se scurtează.

Potrivit referatului întocmit de vicepreședintele CJ Suceava Cristinel Crețu, drumul județean 208 V pe traseul DN2 – Pătrăuți se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Pătrăuți și  fost cuprins în lnventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Suceava, atestat prin HG 1357/2001 sub denumirea de Drum comunal de interes județean DC 53, având o lungime de 5,750 km.

Prin Hotărârea Consiliului  Județean Suceava nr. 15/2000 s-a aprobat propunerea de încadrare ca drum de interes județean a drumului DJ 208 V, reclasat din DC 53, în lungime de 5,750 km cu specificarea faptului că lungimea de 3,1 km face parte din fondul forestier.

Sursa citată arată că datele de identificare ale acestui bun ca drum județean și înscrierea sa în inventar în 1999-2000 nu au fost certificate prin măsuratori cadastrale recepționate de Oficiul de Cadastru și Publicitate lmobiliară, iar acest drum are o desfășurare cu foarte multe curbe cu raze mici de racordare, aceasta fiind și una din cauzele care au denaturat stabilirea exactă a lungimii traseului drumului.

„Odată cu efectuarea măsurătorilor cadastrale, cu aparatură modernă, în anul 2016 s-a constatat o diferență față de lungimea stabilită anterior, traseul drumului în teren nefiind modificat, rezultând o lungime totală a drumului județean DJ208 V de 5,628 km”, se mai arată în referat.

Totodată prin HG 811/2017 s-a stabilit că acest drum județean cu îmbrăcăminte din beton asfaltic are o lungime de 5,628 km, suprafață de 80.970,00 mp, de la km 0 + 000 până la km 5 + 628, pe traseul DN 2-Pătrăuți.

La începutul lunii iunie 2021, Direcția Silvică Suceava a solicitat rectificarea înscrierilor în cartea funciară Pătrăuți motivat de faptul că drumul județean înscris reprezintă o parte din drumul forestier Pătrăuți – Zvoriștea, al cărui teren este fond forestier, proprietate publică a Statului Român, fiind înregistrat în amenajamentul silvic al UP IV Pătrăuți, Ocolul Silvic Pătrăuți, unitatea amenajistică 550.

De menționat este că terenul în suprafață de 4.339 mp înscris în Cartea funciara nr.31964 Pătrăuti îi corespunde o lungime de 0,301 km din drumul DJ 208V.

În aceste condiții, se propune modificarea lungimii drumului de interes județean DJ 208V în sensul radierii tronsonului cuprins între km 5+327 – km 5+628.

loading...