CJSU Suceava a adoptat un plan pentru a face față provocărilor specifice sezonului cald. Asigurarea cu apă potabilă și prevenirea incendiilor de vegetație, printre principalele preocupări

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava s-a întrunit joi, 24 iunie, într-o ședință extraordinară în cadrul căreia a aprobat planul de măsuri și acțiuni specifice sezonului cald.

Potrivit Prefecturii Suceava, scopul Planului este „menținerea și accentuarea climatului de normalitate necesită aplicarea unor forme și procedee operaționale, în vederea realizării prevenirii și gestionării unor situații de urgență în rândul populației, precum și pentru limitarea urmărilor rezultate din potențialele stări generatoare de situații de urgență, caracteristice sezonului cald”.

Iată care sunt obiectivele Planului de măsuri și acțiuni al CJSU Suceava:

 • Planificare și adoptarea unui sistem eficient de prevenire și protecție, pentru întreaga zonă de competență, între Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” al județului Suceava și cele cu care acesta cooperează în îndeplinirea atribuțiilor legale;
 • Intensificarea activităților specifice de prevenire și limitare a urmărilor evenimentelor cu urmări negative, specifice sezonului cald în întreaga zona de competență;
 • Dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona locațiilor publice de agrement pentru prevenirea și limitarea efectelor oricăror situații de urgență;
 • Realizarea unui parteneriat calitativ între Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și serviciile publice descentralizate și deconcentrate, conducerile unor instituții, complexe turistice și organizații neguvernamentare, în vederea cunoașterii situației operative și pentru rezolvarea în comun, cu celeritate, a unor eventuale situații de urgență;
 • Asigurarea unei capacități optime de acțiune și intervenție pentru îndeplinirea misiunilor specifice riscului de incendii, în condițiile prognozei de secetă hidrologică, alte dezastre;
 •  Optimizarea relațiilor de conlucrare și cooperare dintre Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” al județului Suceava, unitățile ministerului, precum și a colaborării acestora cu instituții și organisme abilitate în domeniul asigurării ordinii publice și gestionării situațiilor de urgență.

De asemenea, CJSU Suceava va întreprinde următoarele măsuri în perioada de normalitate meteo-hidrologică:

 • Verificarea măsurilor instituite de către Direcția de Sănătate Publică Suceava și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență pentru identificarea grupurilor populaționale care prezintă risc crescut de evoluție nefavorabilă a stării de sănătate în perioada caniculară;
 • Verificarea calității apei distribuită populației prin sistemul comunal de alimentare, surse locale, fântâni, cu aplicarea măsurilor de curățire, decolmatare și dezinfecție după caz;
 • Verificarea aplicării măsurilor preventive ce se impun pentru angajați/ salariați în perioada de caniculă, din cadrul operatorilor economici;
 • Inițierea măsurilor complementare de susținere a eforturilor Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență cu privire la asigurarea cantităților de apă potabilă și menajeră necesare populației și pentru adăparea animalelor din gospodăriile acestora;
 • Stabilirea unor planuri de restricții în alimentarea cu apă care să fie puse în aplicare atunci când situația o impune;
 • Solicitarea operatorilor economici pentru aplicarea riguroasă a măsurilor stabilite prin programele de măsuri specifice perioadelor caniculare și secetoase;
 • Informarea reprezentanților autorităților administrației publice locale, prin adrese scrise, asupra riscului de manifestare a incendiilor de miriști și a resturilor vegetale pe terenurile arabile;
 • Monitorizarea modului de reacție a autorităților administrației publice locale și a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență;
 • Diseminarea către populație, operatori economici, administrația locală a măsurilor de prevenire a efectelor periculoase pentru sănătatea populației în perioadele caniculare;
 • Asigurarea operativității tuturor mijloacelor din înzestrare, cu accent pe cele utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență și prim ajutor calificat, pentru stingerea incendiilor sau intervenției la accidentele pe căile rutiere sau feroviare.
 • Instruirea șefilor Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență privind îndeplinirea obligațiilor legale care le revin 

În Planul de Măsuri și Acțiuni al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au fost stabilite și acțiunile necesare la primirea avertizărilor meteorologice privind creșterea temperaturilor diurne:

 • Transmiterea avertizărilor către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență în vederea luării măsurilor de monitorizare a evoluției fenomenelor meteorologice și de prevenire a apariției unor situații de urgență;
 • Informarea mass-media cu privire la semnificația codificării avertizărilor/atenționărilor primite și măsurile ce trebuie întreprinse în acest sens;
 • Formularea de solicitări către instituțiile publice pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populației către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate;
 • Aplicarea măsurilor de sprijin material și organizatoric în cazul în care situațiile de urgență depășesc capacitatea de intervenție a Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență;
 • Asigurarea apei potabile pentru populație și a apei menajere pentru adăpatul animalelor, cu autospeciale și cisterne, la nevoie;
 • Creșterea numărului și calității controalelor specifice în domeniile gestionate;
 • Constituirea echipelor mixte compuse din personal al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ANSVSA și administrației locale care să monitorizeze permanent evoluția situației și măsurile dispuse.

Totodată, în Planul CJSU sunt stabilite măsuri pe care Comitetele Locale pentru Situații de Urgență trebuie să le întreprindă. Concret, acestea trebuie să analizeze situația operativă de la nivelul unității administrative, să identifice riscurile și să dispună măsurile specifice pentru combaterea efectelor cauzate de creșterile de temperatură.