Rata de promovare înregistrată în județul Suceava la Examenul Național de Definitivare în învățământ a crescut de la 70,25 la sută la 73,1 la sută după soluționarea contestațiilor


Intră acum și în grupul de

Ministerul Educației a publicat, miercuri, rezultatele finale obținute de candidați la examenul national de definitivare în învățământul preuniversitar din sesiunea 2021, după soluționarea contestațiilor.

Potrivit unui raport la finalizarea introducerii notelor finale publicat de Ministerul Educației, în județul Suceava rata de promovare(media >=8) la Examenul Național de Definitivare în învățământ, după soluționarea contestațiilor, a crescut de la  70,25 la sută la 73,1 la sută.

Astfel, 85 de candidați nu au promovat examenul, iar 231 l-au promovat, dintre aceștia 58 având medii cuprinse între 9,50 și 9,99 și 8 candidați având media 10.

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. Cadrele didactice promovate la acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, depășesc stadiul de debutant și pot intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

(LB)


Intră acum și în grupul de