APM Suceava despre calitatea aerului din județ: Concentrațiile tuturor poluanților monitorizați sunt în limite normale

Directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, Maria Mădălina Nistor, a transmis, marți, la solicitarea News Bucovina, că în județ nu există depășiri ale poluanților care să afecteze calitatea aerului, aceștia fiind în limite normale.

News Bucovina a solicitat precizări de la APM Suceava după ce pe rețelele sociale circulă o informație potrivit căreia un nor toxic format în urma bombardamentelor din Ucraina ar fi ajuns în Polonia, Republica Moldova și alte țări europene și că acesta se apropie de România.

Potrivit directorului excutiv al APM Suceava, monitorizarea calității aerului în județul Suceava se face în patru stații de monitorizare continuă, automată, a calității aerului, care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA), stații ce sunt amplasate și operate conform cadrului legal stabilit prin legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Prelevarea şi măsurarea concentraţiilor de poluanţi se face prin metodele de referinţă standardizate și cu respectarea criteriilor de calitate a datelor prevăzute de legea 104/2011 și directivele europene.

Amplasarea stațiilor este următoarea:

SV1: mun. Suceava, str. Mărăşeşti nr. 57, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

SV2: mun. Suceava, str. Tineretului f.n (cartier Cuza Vodă II), la Grădiniţa nr. 12 “Ţăndărică”

SV3: Siret, str. Alexandru cel Bun f.n.

EM3: Poiana Stampei, lângă staţia meteo a INM.

Poluanții monitorizati sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen (C6H6), toluen, etilbenzen, o-, m-, p-xileni, pulberi în suspensie PM10 (gravimetric și automat) și PM2,5 gravimetric (doar in SV1).

Indicatorul amoniac nu se monitorizează în stațiile de pe teritoriul județului Suceava, a precizat sursa citată.

Potrivit directorului executiv al APM Suceava, în cursul acestei luni, ca și în luna precedentă, concentrațiile tuturor poluanților monitorizați au variat în limite normale în toate cele 4 stații de monitorizare a calității aerului din județ.

Informații privind indicii de calitate a aerului sunt puse la dispoziţia publicului pe site-ul național www.calitateaer.ro, unde informațiile sunt actualizate din oră în oră, pe site-ul APM Suceava, http://www.anpm.ro/web/apm-suceava/buletine-calitate-aer, unde sunt publicate zilnic buletine de informare şi lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului,

„Valorile debitului de doza gama din aer sunt monitorizate continuu în stația de monitorizare continuă de la sediul APM Suceava, fiind situate mult sub pragul de atenționare și având niveluri apropiate de cele din perioada similară a anului anterior. De asemenea, valorile activității beta globale, măsurate de stația de supraveghere a Radioactivității Mediului din cadrul APM Suceava la factorii de mediu (aer, apă, depuneri atmosferice, sol) se încadrează în limitele fondului natural de radiații”, a menționat Maria Mădălina Nistor.