Prefectul Alexandru Moldovan, la Berlin, la sesiunea Comisiei guvernamentale româno-germane:  Rezultatele colaborării în cadrul comisiei constituie un model de bune practici la nivel european


Intră acum și în grupul de

Prefectul Alexandru Moldovan participă, joi și vineri, la invitația Ministerului de Externe  la lucrările celei de –a  XXV-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, ce se desfășoară la Berlin.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, programul propus de către autoritățile germane include discursul de deschidere al celor doi co-președinți ai Comisiei, alocuțiuni ai reprezentanților celor două state, un mesaj din partea Președintelui României transmis prin intermediul consilierului prezidențial Sergiu Nistor, partea română urmând să prezinte măsurile concrete de sprijinire a proiectelor ce vizează păstrarea, punerea în valoare și dezvoltarea identității culturale, lingvistice și spirituale a minorității germane din România și a patrimoniului cultural al acesteia, în perioada care a trecut de la cea de-a XXIV-a sesiuni a Comisiei mixte care a avut loc la Brașov.

Prefectul de Suceava Alexandru Moldovan a declarat că acțiunea la care participă timp de două zile reprezintă un bun prilej pentru consolidarea relației strategice bilaterale excelente dintre România și Germania, rezultatele colaborării în cadrul comisiei guvernamentale româno-germane constituind un model de bune practici la nivel european.

„Județul Suceava, parte a provinciei istorice Bucovina, este un model de toleranță etnică și religioasă, minoritatea germană având un aport semnificativ în dezvoltarea zonei. Este de datoria noastră a duce mai departe moștenirea pe care o avem, prin consolidarea parteneriatelor existente și implementarea unor noi proiecte în domenii precum învățământul, cultura și asistența socială”, a spus prefectul.

În raportul prezentat de prefectul Alexandru Moldovan se arată că din datele statistice disponibile al acest moment rezultă a scădere accentuată a numărului etnicilor germani, astfel încât, dacă în anul 1930 în județul Suceava erau 46.025 etnici germani, în anul 1956 s-a ajuns la un număr de 3.981 persoane, iar în anul 2011 doar 717 locuitori s-au declarat ca fiind de naționalitate germană.

Potrivit acestuia, minoritatea germană din județul Suceava, deși redusă numeric, este activă în plan economic, cultural, social și educațional, beneficiind și de un sprijin consistent și constant din partea guvernului federal german și al unor guverne de landuri.

El a subliniat că relațiile economice au înregistrat un curs ascendent în ultimii ani, în special după aderarea României la UE, când Germania a devenit un partener comercial extrem de important. Din cele 870 firme cu capital străin înregistrate în județul Suceava, 73 firme sunt cu capital german, ceea ce situează Germania pe locul al doilea, iar ca investitor în județul Suceava, raportat la capitalul social investit, Germania ocupă locul cinci cu un capital de peste 16 milioane lei.

Serviciile, comerțul și transporturile sunt principale domenii în care investitorii germani au manifestat interes.

El a mai arătat că în județul Suceava există un număr de 12 angajatori care au ca obiect de activitate plasarea forței de muncă și oferirea de servicii de mediere în vederea încheierii de contracte de muncă în Germania pentru cetățeni români, iar în semestrul II al anului 2021 au fost mediate 4.422 persoane care au fost angajate de firme din Germania în domeniul agriculturii, în timp ce în primul trimestru al anului 2022, un număr de 2.488 persoane au fost mediate și angajate în același  domeniu.

Prefectul a subliniat că Parteneriatul dintre județul Suceava și Regiunea Schwaben funcționează în condiții foarte bune de peste 20 ani și este benefic pentru cetățenii celor două regiuni, constituind un exemplu elocvent de comunicare și promovare a cooperării regionale și a relațiilor interetnice. Prin inițiativele părții germane și ale părții române, în cadrul acestui parteneriat au fost organizate multiple activități în diverse domenii care au avut un impact la nivelul celor două regiuni.

Moldovan a amintit că în luna martie 2021, reprezentanții Consiliului Regional Schwaben au lansat un apel de proiecte, care a avut ca obiectiv formarea unor grupe de studenți din orașele Augsburg, Suceava și Cernăuți, vorbitori de limbă germană, în scopul încurajării unor metode auxiliare de învățare și aprofundare a cunoștințelor de limba germană, inclusive a promovării unei moșteniri culturale comune, prin intermediul teatrului. În cadrul acestui proiect, Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava și Teatrul Studențesc ”Fabulinus”, au propus realizarea unor proiecte teatrale multiculturale. Un exemplu în acest sens este realizarea piesei ”Autoportret”, un  proiect teatral de restituire a memoriei care a implicat autoritățile, instituțiile teatrale, universitățile din Suceava și Augsburg și școli din cele două regiuni și în care au fost incluse elemente multilingvistice și multiculturale. 

În ceea ce privește domeniul educațional, limba germană se studiază în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava doar ca limbă modernă, atât în unitățile școlare de stat (4.127 de elevi), cât și în cele private (529 de elevi).

La Colegiile Naționale „Petru Rareș” și ”Ștefan cel Mare”  din  municipiul Suceava, ”Eudoxiu Hurmuzachi” din municipiul Rădăuți limba germană modernă se studiază în regim bilingv și în regim intensiv. În cadrul acestor unități școlare se derulează proiecte și parteneriate diverse care au în vedere dezvoltarea competențelor de comunicare în limba germană.

Prefectul a menționat că la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava se derulează următoarele proiecte și parteneriate:

•             Parteneriat cu Asociația Kulturweit, în vederea desemnării anuale a unui voluntar german care activează ca asistent al profesorului titular de limba germană în cadrul orelor predată la clasă;

•             Școală PASCH, în care se desfășoară activități specifice în parteneriat cu Republica Federală Germania;

•             Școală DSD,  în care se derulează activități și se organizează examen pentru certificarea competențelor de limba germană modernă în parteneriat cu Republica Federală Germania;

•             Proiectul internațional Jugend Debattiert, care se derulează în 30 de țări.

 Totodată, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava are în derulare:

•             Parteneriatul cu Asociația Gutenberg, asociație a studenților care studiază limba germană la Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, care organizează o tabără de vară și workshop-uri pentru elevii din colegiu care studiază limba germană;

•             Parteneriatul cu Academia de Științe Economice din București, secția cu predare în limba germană – FABIZ;

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți este Școală DSD, în cadrul căreia se organizează examene de certificare internațională a competențelor de limba germană modernă – DSD1 nivel B1 și DSD2 nivel C1 și are un Parteneriat de  colaborare în vederea organizării Școlii de vară în limba germană la nivel național.


Intră acum și în grupul de