CJSU Suceava: 35 de spații de garare ale autoturismelor din blocuri noi au deficiențe


Intră acum și în grupul de

Prefectura Suceava a anunțat, miercuri, că s-au efectuat controale dispuse de prefect privind siguranța la incendii în spații de garare situate la subsolul/demisolul imobilelor de locuit colective.

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a dispus în luna decembrie verificări la spațiile existente destinate garării autovehiculelor situate la subsolul/demisolul clădirilor de locuit colective (pentru domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții/securității la incendiu).

Verificările au fost dispuse ca măsură de prevenire după incendiul care s-a produs la un imobil de locuințe colective din Constanța unde au fost afectate peste 30 apartamente și distruse 37 autoturisme.

În urma controalelor s-a stabilit că din 45 de astfel de spații verificate, doar zece sunt conforme.

Între neregulile constatate sunt că asociația de proprietari nu are organizată urmărirea curentă a comportării în timp a construcției, sau că investitorul nu a predat asociației de proprietari cartea tehnică după încheierea recepției la terminarea lucrărilor.

Totodată, față de planșele aflate în cartea tehnică, s-au constatat modificări de compartimentare. S-au constatat neconcordanțe între situația autorizată și cea din teren.

Mai mult, la momentul controlului s-a constatat că nu au fost realizate încăperile tampon aferente golurilor de comunicare funcțională între parcaj și casa scării interioare, dar și că mijloacele de primă intervenție (stingătoarele tip P6) nu sunt verificate periodic de către persoane fizice/juridice autorizate;

În alte cazuri nu au fost montate (parțial) corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuare sau împotriva panicii, sau că după finalizarea lucrărilor nu s-a solicitat și obținut autorizația de securitate la incendiu.

La momentul efectuării controlului nu era asigurată dotarea cu mijloace tehnice de intervenție (stingătoare), sau că instalația de stingere cu hidranți interiori nu a fost verificată periodic de către persoane fizice/juridice autorizate.

Prefectul Alexandru Moldovan a declarat că verificările pe care le-a dispus la o serie de obiective trebuie privite prin prisma laturii preventive a oricărei activități de control.

„Ceea ce interesează în primul rând este respectarea legii și înlăturarea deficiențelor într-un timp cât mai scurt posibil, astfel încât probabilitatea de producere a unui eveniment grav să fie redusă cât mai mult posibil”, a spus prefectul.

El a subliniat că mediul de afaceri, dezvoltatorii imobiliari, proiectanții și constructorii trebuie să conștientizeze că dezvoltarea urbanistică, firească și dorită de întreaga comunitate, trebuie să se realizeze fără a aduce atingere legislației în vigoare și fără a pune în pericol utilizatorii și beneficiarii construcțiilor.

„În perioada următoare, vom aduce la aceeași masă reprezentanții constructorilor, Uniunii Arhitecților, ai dezvoltatorilor imobiliari și ai instituțiilor de control cu atribuții în domeniu, astfel încât fiecare dintre părți să poată aduce la cunoștință problemele, dificultățile cu care se confruntă. Numai prin dialog, sincer și corect instituțional, toți factorii implicați vor identifica cele mai bune modalități pentru realizarea unor construcții sigure, care să respecte toate cerințele impuse de reglementările în vigoare”, a declarat Alexandru Moldovan.


Intră acum și în grupul de