Garda de Mediu Suceava a aplicat în primele șase luni ale anului amenzi de peste 1,1 milioane de lei, a dispus suspendarea activității în opt cazuri, iar într-un caz desființarea de lucrări și a făcut cinci plângeri penale


Intră acum și în grupul de

În primul semestru al anului 2022, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava a efectuat un număr total de 503 de inspecții planificate și neplanificate, din care 342 în domeniul controlului poluării industriale și 161 în domeniul controlului biodiversității, biosecuritatii și ariilor naturale protejate, informează instituția.

Potrivit sursei citate, ca urmare a neconformităților constatate cu ocazia controalelor, s-au aplicat 139 sancțiuni contravenționale principale și complementare.

Astfel, s-au aplicat 130 de sancțiuni contravenționale principale, din care 81 amenzi în cuantum total de 1.111.500 lei și 49 avertismente, nouă sancțiuni contravenționale complementare, respectiv 8 suspendări de activitate și o desființare de lucrări.

Totodată, s-au efectuat 5 sesizări ale organelor de cercetare penală pentru fapte ce constituie infracțiuni.

Între acțiunile din primul semestru al anului au fost realizate Garda de Mediu Suceava arată că au fost efectuate inspecții la toate cele 114 unități administrative-teritoriale din județ privind verificarea stării de salubrizare a localităților, cursurilor de apă și căilor de comunicație – împreună cu reprezentanți ai Instituției Prefectului, I.S.U. “Bucovina” Suceava și S.G.A. Suceava, inspecții privind verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale (conform PNGD) şi gradul de atingere a obiectivelor de reciclare, verificarea realizării măsurilor din Planurile de calitatea aerului şi din Planurile de menţinere a calităţii aerului, inspecții privind emisiile de compuși organici volatili (COV) din activități industriale,  inspecții la instalații IED și SEVESO din județ, inspecții pentru verificarea respectării prevederilor Regulamentului CE 528/2012 (biocide),  controale privind transferul de deşeuri conform Regulamentului 1013/2006 – la expeditori, destinatari și la punctele de frontieră,  inspecții la depozitele de deșeuri în funcțiune, în curs de închidere și închise,  inspecții la operatorii cu fluxuri specifice de deșeuri și la operatorii economici care colectează/valorifică/tratează deşeuri periculoase,  inspecții privind respectarea prevederilor legislației privind vehiculele scoase din uz, acumulatorii uzaţi, anvelopele uzate,  inspecții la operatori economici care operează balastiere/cariere/iazuri piscicole cu extracţie de agregate minerale,  inspecții privind respectarea Regulamentului nr. 995/2010 privind obligațiile care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn,  inspecții privind verificarea activității grădinilor zoologice și menajeriilor,  inspecții privind respectarea legislației în domeniul administrării spațiilor verzi,  controale pentru verificarea legalității desfășurării unor activități în zona ariilor naturale protejate și a siturilor Natură 2000.

Garda de Mediu Suceava precizează că un accent deosebit s-a pus pe soluționarea cu prioritate a petițiilor/reclamațiilor – fiind înregistrate și soluționate la nivelul instituției un număr de 177 petiții.

„Activitățile desfășurate de către Garda de Mediu Suceava au avut și au în vedere în principal creșterea gradului de conformare a obiectivelor controlate, soluționarea la termen a petițiilor și reclamațiilor, dezvoltarea colaborării cu societatea civilă şi cu alte instituții pentru conformarea cu cerinţele legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului”, mai arată sursa citată.


Intră acum și în grupul de