Concursuri la Spitalul Fălticeni pentru posturile de medic șef de secție, de șef CPU, farmacist șef și pentru șefi la laboratoarele de analize medicale și de radiologie


Intră acum și în grupul de

Posturile de farmacist șef și cele de medici șefi ai secțiilor, compartimentelor și laboratoarelor de analize medicale și de radiologie din Spitalul municipal Fălticeni au fost scoase la concurs de unitatea spitalicească.

Spitalul municipal Fălticeni a anunțat scoaterea la concurs a posturilor de medici șefi ai secțiilor Cardiologie, Medicina Interna, Obstetrică-Ginecologie, Chirurgie generală, Anestezie-Terapie Intensivă, Pediatrie, Boli Infecțioase, Pneumologie, precum și posturile de șefi ai Laboratoarelor de Analize medicale, respectiv de Radiologie și imagistică medicală și cel de medic șef al Compartimentului de Primiri Urgențe.

Conform anunțului, la concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, cu excepția celor care au fost sancționați în ultimii 2 ani de către unitățile sanitare la care au fost angajate, precum și cei care au împlinit vârsta de pensionare sau cei cărora le-a încetat contractul de administrare fie din cauza neîndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul de administrare, fie din cauza nerealizării indicatorilor specifici de performanță o perioadă de minimum un an din motive imputabile acestora, fie din cauză că prestația în funcția de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu nu este conformă cu normele metodologice sau deontologice, așa cu prevede art. 5 din Ordinul MS 1406/2006.

Candidații înscriși la concurs vor susține următoarele probe: interviu, proiect de management , probă scrisă și probă clinică sau practică.

Înscrierile la concurs au loc în termen de 15 zile de la apariția anunțului, iar concursul va fi organizat în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea anunțului în “Viața Medicală”, mai precizează unitatea spitalicească fălticeneană.

Totodata, la același spital este scos la concurs și postul de farmacist șef  al farmaciei cu circuit închis, iar la examen se pot înscrie farmaciști cu minim o vechime de cel puțin doi ani de experiență profesională, se arată în anunțul publicat de Spitalul municipal Fălticeni.


Intră acum și în grupul de