Nereguli depistate de DSP Suceava la laboratoare de analize medicale verificate din județ. Au fost găsiți reactivi expirați și s-a constatat nerespectarea duratei stocării temporare a deșeurilor medicale infecțioase


Intră acum și în grupul de

DSP Suceava a transmis, luni, că Serviciul Control în Sănătate Publică a desfășurat în luna septembrie 360 acțiuni de control, în urma neconformităților constatate fiind aplicate un număr de 19 sancțiuni contravenționale, respectiv 3 avertismente și 16  amenzi în valoare totală de 57.000 lei.

În obiectivele din categoria nonaliment inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 183 controale, pentru neconformităţile constatate fiind aplicate 16 sancțiuni contravenționale contând în 3 avertismente și 13 amenzi, în valoare totală de  49.000 lei.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: 2 controale în domeniul apă; 9 controale în unități de turism, fiind aplicate 2 amenzi în valoare totală de 4.600 lei; 13 controale la unități din categoria mediu, fiind aplicate 5 amenzi în valoare totală de 22.000 lei; 12 controale la categoria biocide; 71 controale în unități de învățământ, fiind aplicate 2 amenzi în valoare totală de 6.000 lei; 33 controale la unități sanitare cu excepția spitalelor, fiind aplicate 2 amenzi în valoare totală de 4.400 lei; 3 controale la unități sanitare cu paturi; 34 controale în domeniul deșeurilor periculoase; 5 controale la unități din domeniul apelor de îmbăiere, fiind aplicate 2 amenzi în valoare totală de 12.000 lei și 1 control la un  cabinet de înfrumusețare.

SCSP arată că între neconformităţile depistate se numără  existența și/sau utilizarea reactivilor cu termen de valabilitate expirat în laboratorul de analize medicale, precum și nerespectarea duratei stocării temporare a deșeurilor medicale infecțioase în incinta laboratorului de analize medicale; neutilizarea echipamentului de protecție curat și complet de către personalul unității; producerea de zgomot, praf și fum care pot crea riscuri pentru sănătatea comunitară; nerespectarea de către persoanele fizice a normelor de igienă care reglementează zonele de locuit și nerespectarea distanțelor minime de protecție sanitară stabilite prin normele de igienă referitoare la zonele de locuit,  neasigurarea controlului și înregistrării temperaturii în spațiile frigorifice; utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, conform reglementărilor în vigoare; lipsa documentelor de reglementare sanitară prevăzute de legislația în vigoare.

În ceea ce privește obiectivele din categoria aliment inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 177 controale, pentru neconformitățile depistate fiind aplicate 3 amenzi, în valoare totală de 8.000 lei.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins: 5 controale la producători și ambalatori 5 controale la distribuitori și transportatori; 118 controale la retaileri, fiind aplicată 1 amendă în valoare totală de 5.000 lei, 52 controale în unităţi din sectorul servicii, fiind aplicate 2 amenzi în valoare de 3.000 lei și 2 controale la producători primari care vând direct consumatorului final.

Între neconformitățile constatate se numără neefectuarea controlului medical periodic al lucrătorilor, conform reglementărilor legale în vigoare privind supravegherea stării de sănătate prin servicii de medicina muncii; neefectuarea cursului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă și neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție în unitatea de alimentație publică.


Intră acum și în grupul de