În județul Suceava 500 ha de terenuri degradate și 35 ha de perdele forestiere vor putea fi împădurite prin PNRR. Prefectul de Suceava sprijină toate localitățile care intenționează să acceseze acest program.


Intră acum și în grupul de

Prefectul Alexandru Moldovan a participat astăzi la întâlnirea organizată de Garda Forestieră Suceava cu primarii localităților din județ, pe parcursul căreia a fost prezentat Planul Național de Redresare și Reziliență – Campania națională de împădurire – Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” care are drept scop creșterea suprafeței acoperite de vegetație forestieră, precum și înființarea perdelelor forestiere de protecție.

Potrivit Prefecturii Suceava, la nivel național, pentru această măsură este disponibilă suma de 500 de milioane de euro pentru împădurirea a 56.700 de ha. Suma se va împărți pe principiul „primul venit, primul servit”, fără criterii de selecție a dosarelor.  Suprafața minimă eligibilă este de 0,5ha în cazul trupurilor de pădure și 0,1ha în cazul perderelor forestiere, iar terenul trebuie să fie pretabil pentru împădurire. Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat pot fi deținătorii publici sau privați de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora.

Implementarea schemei de ajutor de stat se face prin Gărzile Forestiere care au atribuții ce privesc modul de derulare a activităților tehnice și de verificare a documentelor.

La nivelul județului Suceava, situația terenurilor degradate, comunicată către Garda Forestieră Suceava, relevă o suprafață de 271,45 hectare situate pe raza administrativ-teritorială a unui municipiu (Fălticeni) și a nouă comune (Ilișești, Fântânele, Drăgoiești, Moara, Baia, Horodniceni, Vulturești, Bunești și Preutești).

Totodată, în doar cinci comune din județ (Arbore, Bălăceana, Cacica, Ciprian Porumbescu și Drăgoiești) au fost constituite perimetre de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate, în suprafață totală de 223,23 ha.

În ceea ce privește înființarea de perdele forestiere de protecție, în județul Suceava au fost identificate amplasamente, astfel:

– pentru protecția drumurilor naționale DN29 (în Salcea, Dumbrăveni), DN17A (în Bălcăuți), DN2 (în Bălcăuți), DN17 (în Șcheia, Stroiești) totalizând 10,415 km și 31,245 ha.

– pentru protecția căilor ferate L511 (în Todirești) și L509 (în Siminicea), totalizând 0,834 km și 3,236 ha.

„Din păcate, din diverse motive (refuzul proprietarilor de terenuri, lipsa planurilor parcelare la primării, punerea în posesie și fărâmițarea excesivă a suprafețelor, etc), înființarea perdelelor forestiere pentru protecția căilor de comunicație nu a fost pusă în practică până la acest moment”, arată Prefectura Suceava.

Prefectul  de Suceava, Alexandru Moldovan, a subliniat că Planul Național de Redresare și Reziliență – Campania națională de împădurire – Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” constituie o bună oportunitate de a spori suprafețele ocupate cu vegetație forestieră în județul Suceava, exprimându-și în același timp sprijinul total pentru oricare dintre unitățile administrativ teritoriale care intenționează să acceseze acest program.


Intră acum și în grupul de