CL Suceava aprobă majorarea tarifelor la apă și canalizare în municipiu peste nivelul stabilit inițial pentru a acoperi costuri suplimentare de 41 de milioane de euro ale proiectului județean de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată


Intră acum și în grupul de

Consiliul Local Suceava urmează să aprobe, în ședința de joi, 25 ianuarie, majorarea prețului pentru apa potabilă și pentru apa uzată (canalizare) la valori mai mari decât cele prevăzute inițial în planul de evoluție a tarifelor stabilit ca urmare a accesării de ACET SA de fonduri europene prin POIM pentru realizarea unor investiții în domeniu.

Primarul Ion Lungu arată în referatul de aprobare al proiectului că ACET SA, în calitate de Operator Regional al serviciilor de apă  și  canalizare, derulează în  prezent proiectul POIM denumit „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014 – 2020”, aprobat de către Comisia Europeana  prin  Decizia nr.C(2020) 1726 din  17.03.2020.

Lungu explică în referat că de la data stabilirii costurilor de investiție, respectiv anul 2017 și până la data începerii implementării proiectului și  lansării procedurilor  de achiziție publică a contractelor de lucrări din cadrul  proiectului, au avut loc modificări  ale pieței  de construcții  care au  generat creșteri semnificative ale prețurilor, bazate pe o inflație mai mare decât cea estimată la momentul  2017.

„În consecință, prețul estimat inițial al contractelor a devenit neatractiv în comparație cu prețurile curente din piață. Acest fapt a generat dificultăți în atribuirea contractelor de lucrări la licitațiile deja organizate de SC ACET Suceava, deoarece a rezultat necesitatea majorării  valorii totale eligibile prevăzute în Contractul de Finanțare nr. 295/16.12.2019, cu suma de 202.808.000,00 lei respectiv 41.139.978,00 Euro”, precizează primarul.

În aceste condiții, în data de 18 august 2022 a fost semnat un act adiționat de finanțare pentru proiect prin care se modifică valorile financiare ale proiectului în acord cu noile valori actualizate.

Ion Lungu arată că în această situație se impune emiterea din partea municipiului Suceava adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor, revizuit,  conform rezultatelor  Analizei  Cost-Beneficiu  revizuită pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava și mandatarea reprezentantului municipiului Suceava să susțină și să voteze în AGA a AJAC Suceava aprobarea  Planului anual de evoluție  a  tarifelor  revizuit,  precum și  aprobarea  modificării   Contractului   de  delegare  a gestiunii prin încheierea unui nou act adițional la contract.

În analiza cost-beneficiu invocată de primar se arată că indicele de suportabilitate înregistrează valori ușor mai ridicate decât în analiza cost-beneficiu inițiala, dar că se menține în limite suportabile pentru consumatori (sub 3.5%), respectiv creșterea prețurilor este mai mică de 3,5 la sută față de creșterea prevăzută inițial.

Mai mult, se subliniază că actualizarea valorii devizului general a dus la scăderea valorilor pentru indicatorii economici, dar că aceștia încă sunt pozitivi, ceea ce arată că majorarea valorii proiectului nu afectează sustenabilitatea economică a acestuia.

„Rentabilitatea socio-economică scade ușor față de varianta inițială, dar se păstrează peste 5%. Proiectul indică indicatori economici cu beneficii economice care depășesc semnificativ costurile economice, dovedind faptul că Proiectul merită să fie cofinanțat”, se mai arată în document.


Intră acum și în grupul de