Salvatorii ISU Suceava au intervenit anul trecut la 569 de accidente, în creștere cu 16,12 la sută față de anul precedent


Intră acum și în grupul de

În cursul anului 2022, salvatorii ISU Suceava au intervenit, în medie, la 1,56 accidente pe zi, în creștere cu 16,12 la sută față de anul 2021.

Astfel, potrivit bilanțului pentru anul 2022, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a intervenit la 569 accidente pe căile de comunicație rutiere/feroviare – în medie 1,56 accidente pe zi, în creștere cu 16,12% față de aceeași perioadă a anului anterior (490 accidente).

În raport se arată că acţiunile de intervenţie au fost coordonate tehnic de către Centrul Operaţional Judeţean, fiind îndeplinite de cele 9 (nouă) subunităţi de intervenţie şi 3 (trei) puncte de lucru, personalul operativ de la reședința inspectoratului participând la acţiunile complexe de intervenţie în cadrul grupărilor operative sau în cadrul grupelor de sprijin constituite la nivelul reşedinţei inspectoratului.

Analiza statistică a intervenţiilor desfăşurate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava în anul 2022:

În perioada de referință au fost înregistrate:

a)            14.385 ieșiri la intervenții (în scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, când au fost înregistrate 15.449 ieşiri la intervenţie), din care:

•             189 întoarceri din drum, față de 129 în anul precedent;

•             127 deplasări fără intervenţie, față de 146 în anul precedent;

•             35 alarme false, față de 20 în anul precedent;

•             55 exerciții cu forțe și mijloace în teren, față de 39 în anul precedent;

•             523 activități de recunoaștere în teren și de educare/instruire, față de cele 124 efectuare în anul precedent.

b) din totalul ieșirilor la intervenții, 13.456 au fost situaţii de urgenţă (14.981 anul precedent) – în medie 36,87 pe zi, din care:

•             8.600 cazuri de urgenţă asistate medical de echipajele S.M.U.R.D. (7.095 anul precedent) – 63,91%;

•             569 intervenții pentru descarcerare (490 în anul anterior) – 4,23%;

•             1.130 incendii (884 anul precedent) – în medie 3,10 incendii pe zi – 8,40%, din care:

–              791 incendii propriu-zise (783 anul precedent);

–              339 incendii de vegetaţie uscată şi resturi menajere (101 anul precedent).

•             368 intervenții la asistenţă de persoane (378 anul precedent) – 2,73%;

•             8 intervenții pentru protecția mediului (7 anul precedent) – 0,06%;

•             951 alte intervenții (4.118 anul precedent) – 7,07%;

•             1.830 alte situații de urgență (2.039 anul precedent) – 13,60%.

În anul 2022, serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au fost solicitate la 13.456 intervenţii, faţă de 14.981 intervenţii în anul 2021 (scădere cu 7,40%), din care: 791 incendii propriu-zise – în anul 2022 faţă de 783 incendii în anul 2021 (creștere cu 1,02%), 339 incendii de vegetaţie uscată – în anul 2022 faţă de 101 incendii de vegetaţie uscată în anul 2021 (creștere cu 235,64%), 368 intervenții pentru asistența persoanelor în anul 2022 față de 378 în anul 2021 (scădere cu 2,65%), 1.830 alte situații de urgență în anul 2022 față de 2.039 în anul 2021 (scădere cu 10,25%), 951 alte intervenții în anul 2022 față de 4.118 în anul 2021 (scădere cu 333,02%), 8 intervenții pentru protecția mediului în anul 2022 față de 7 în anul 2021 (creștere cu 14,28%), 569 intervenții pentru descarcerare în anul 2022 față de 490 în anul 2021 (creștere cu 16,12%), precum şi 8.600 cazuri de urgenţă asistate medical de echipajele S.M.U.R.D. – în anul 2022 faţă de 7.065 cazuri de urgenţă asistate medical de echipajele S.M.U.R.D. în anul 2021 (creștere cu 21,73%).

Repartiția pe subcategorii a celor 368 intervenții pentru asistența persoanelor este următoarea:

•             24 intervenții pentru degajări persoane (spații publice, căzute sub dărâmături sau alte medii ostile vieții – inclusiv accidente de muncă);

•             132 intervenții pentru asistența persoanelor cu intenția de a se arunca în gol sau persoane rămase blocate (în locuință, lift, ascensor, înălțime);

•             182 intervenții pentru transportul persoanelor supraponderale;

•             23 intervenții pentru căutarea-salvarea persoanelor dispărute/rătăcite – mediu terestru;

•             7 intervenții pentru căutarea-salvarea persoanelor în mediul acvatic.

Repartiția pe subcategorii a celor 1830 intervenții la alte situații de urgență este următoarea:

•             3 intervenții la alunecări și prăbușiri de teren;

•             6 intervenții la inundații;

•             1607 intervenții pentru gestionarea riscului generat de virusul SARS-CoV-2;

•             152 intervenții de asigurare a evenimentelor publice de amploare sau care pot genera situații de urgență;

•             53 intervenții pentru asanarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată;

•             6 misiuni de  distrugere a muniției rămase neexplodată;

•             3 alte situații de urgență.

Repartiția pe subcategorii a celor 951 alte intervenții este următoarea:

•             43 intervenții salvări de animale;

•             23 misiuni de transport apă menajeră;

•             280 misiuni asigurare/supraveghere zonă probabilă de producerea unei situații de urgență;

•             4 explozii neurmate de incendiu (supraveghere/asigurare zonă afectată);

•             601 alte intervenții.

Repartiția pe subcategorii a celor 8 intervenții pentru protecția mediului este următoarea:

•             1 intervenție pentru diluarea sau recuperarea acizilor, produselor periculoase răspândite;

•             2 intervenții pentru ridicarea de deșeuri toxice;

•             5 intervenții pentru sablarea sau spălarea căilor de comunicație rutieră.

În anul 2022, pe teritoriul judeţului Suceava au avut loc 1.130 incendii (inclusiv cele de vegetație uscată), faţă de 884 incendii produse în anul 2021.

Serviciile voluntare și private pentru situații de urgență au participat la localizarea și lichidarea incendiilor în cadrul a 395 intervenții, 379 incendii în cooperare cu serviciile profesioniste şi 16 singure.

Din totalul de 1.130 incendii – în medie 3,10 incendii/zi, 791 au fost propriu-zise (76,80%), iar 339 au afectat vegetația uscată și deșeurile menajere (23,20%).

Pentru cele 791 incendii produse la locuințe particulare, operatori economici și alte instituții, autoturisme, alte tipuri de construcții, rata incendiilor a fost de 92,47 la suta de mii de locuitori, respectiv 103,88 la mia de kilometri pătraţi.

Din totalul celor 1.130 incendii produse în anul 2022, 654 au avut loc în mediul rural (57,88%) şi 476 în mediul urban (42,12%).

Din punct de vedere al activităților economice, din totalul de 1.130 incendii produse, 15 au fost în agricultură și vânătoare – 1,33%, 12 în silvicultură, exploatare forestieră și servicii – 1,06%, 22 în industria prelucrătoare – 1,95%, 7 în producția și furnizarea energiei electrice – 0,62%, 7 în activitățile de comerț cu amânuntul – 0,62%, 10 la hoteluri și restaurante – 0,88%, 18 în transport și depozitare – 1,59%, 94 în alimentația publică – 8,32%, 58 în mijloacele de transport proprietate personală – 5,13%, 729 în gospodăriile populației – 64,51% și 158 în alte activități și ramuri economice – 13,98%.

În ceea ce privește cauzele probabile de producere a incendiilor, ponderea sursei care a condus la inițierea și dezvoltarea incendiilor este următoarea:

•             Efectul termic al curentului electric – 115 – 10,18%;

•             Scurtcircuit electric – 142 – 12,57%;

•             Flacără – 410 – 36,28%;

•             Jar sau scântei – 264 – 23,36%;

•             Efectul termic – 147 – 13,01%;

•             Alte cauze – 52 – 4,60%.

Pe timpul acţiunilor de salvare derulate în cadrul celor 13.456 situații de urgență, au fost înregistrate următoarele date statistice:

•             au fost salvate 375 de persoane, 353 adulți și 22 copii;

•             au fost evacuate 394 persoane, 281 adulți și 113 copii;

•             au fost asistate medical 8.654 persoane;

•             au fost salvate şi protejate bunuri în valoare de 431 milioane lei;

•             au fost salvate 26 animale mari, 41 animale mici şi 82 păsări.

Din punct de vedere al impactului negativ generat de situațiile de urgență, s-au înregistrat 66 victime (32 persoane decedate, 34 persoane rănite), 22 animale mari, 42 animale mici şi 886 păsări moarte, respectiv pagube de aproximativ 46 milioane lei.

Reprezintă o referință importantă cele 38 victime ale incendiilor rezultate anul curent, 17 dintre acestea fiind identificate decedate (11 în aceeași perioadă a anului precedent).

În anul 2022, Grupa Pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Bucovina” al judeţului Suceava a executat un număr de 94 de misiuni pirotehnice.

A fost asanată o suprafaţă de 5,4 ha de teren din teritoriul judeţului Suceava şi au fost ridicate un număr total de 1240 bucăţi muniţie rămasă neexplodată, din care: 41 proiectile de artilerie, 9 bombe de aruncător, 12 grenade de mână ofensive şi defensive, 1022 cartuşe de infanterie, 5 focoase artilerie şi 151 de alte elemente de muniție.

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) a intervenit la un număr de 8.600 solicitări față de 7.065 în anul precedent (creștere cu 21,73%), asigurând primul ajutor medical de urgenţă pentru un număr de 8.654 persoane (7.877 adulți și 780 copii), în creștere cu 19,56% față de aceeași perioadă a anului anterior, atunci când au fost asistate un număr de 7.238 persoane  (6.656 adulţi şi 582 copii).

În perioada analizată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a intervenit la 569 accidente pe căile de comunicație rutiere/feroviare – în medie 1,56 accidente pe zi, în creștere cu 16,12% față de aceeași perioadă a anului anterior (490 accidente).

În ceea ce privește managementul reurselor umane, la finele anului 2021, statul de organizare al inspectoratului nostru era încadrat în proporție de 79,14%.


Intră acum și în grupul de