Școlile din județul Suceava trebuie să efectueze cel puțin patru exerciții de simulare la cutremur în timpul unui an școlar. ISJ Suceava cere unităților școlare să prezinte informări legate de efectuarea acestor exerciții


Intră acum și în grupul de

Inspectorul școlar general adjunct al ISJ Suceava, Gabriel Matei, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că instituția a transmis unităților de învățământ din județ o adresă prin care se solicită o informare privind efectuarea activităților de simulare în situații de urgență.

El a explicat că în fiecare unitate de învățământ există o comisie care se ocupă de organizarea activităților de simulare pentru situații de urgență( incendii, dezastre naturale- cutremure, inundații) și  este întocmit un plan local acțiune și de intervenție.

Matei a spus că o  evaluare a clădirilor cu risc seismic ridicat se realizează de către specialiști, iar în cazul unităților de învățământ doar unitățile administrativ teritoriale pot contracta astfel de servicii cu firme specializate pentru evaluarea clădirilor în care funcționează aceste școli.

La rândul său, inspectorul școlar general adjunct Petru Crăciun, a spus că în anii trecuți, în cadrul inspecțiilor tematice din unitățile de învățământ, s-au făcut și verificări privind efectuarea acestor exerciții de simulare și modul de reacție al elevilor și cadrelor didactice la incendii sau cutremur.

Inspectorul școlar general al ISJ Suceava, Grigore Bocanci, a declarat că adresa către școli a fost înaintată acum 2 zile, iar până vineri trebuie să se centralizeze informările venite de la unitățile de învățământ privind efectuarea sau nu a acestor simulări pentru situații de urgență, conform legii, și apoi raportul va fi transmis luni către minister.

El a menționat că aceste exerciții de simulare ar trebui efectuate de aproximativ patru ori în decursul unui an școlar.

Ministerul Educației a informat într-un comunicat de presă că au fost dispuse mai multe măsuri imediate privind limitarea riscului seismic în unitățile de învățământ.

În comunicat se precizează că măsurile vizează:

  • Transmiterea unei adrese către conducerea Ministerului Dezvoltării, prin care este solicitată o situație defalcată pe județe a clădirilor cu destinația unități de învățământ care sunt expuse riscului seismic și care urmează să fie consolidate sau care se află deja în curs de consolidare seismică. În acest context, a fost solicitată și o întrevedere pentru a discuta pașii concreți care trebuie parcurși în vederea consolidării unităților de învățământ.
  • Li s-a solicitat, tuturor inspectoratele județene/al municipiului București, evidența planificării activităților de simulare pentru situații de urgență existente la nivelul fiecărei unități de învățământ din subordine. Menționăm că, potrivit Protocolului privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior, încheiat între Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne, fiecare instituție de învățământ are obligația de a organiza, conform unei planificări realizate la începutul anului școlar, exerciții practice de simulare privind modul de comportare și de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență.
  • Ministerul Educației a trimis, din nou, inspectoratelor județene Protocolul privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior. În baza acestui protocol, conducerea inspectoratelor școlare are obligația de a analiza modul de organizare a acestor activități de simulare pentru situații de urgență în unitățile de învățământ.
  • Inspectoratele școlare județene/al municipiului București au fost informate cu privire la faptul că trebuie să se asigure că toate unitățile din subordinea Ministerului Educației (CCD, Palatele Copiilor, Cluburile Elevilor, Cluburile Sportive Școlare) vor aplica prevederile Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. Potrivit legii, conducătorii instituțiilor publice vor dispune, până la data de 1 ianuarie 2025, începerea expertizării tehnice a clădirilor cu destinația unități sau instituții de învățământ construite înainte de anul 1978, pentru încadrarea acestora într-o clasă de risc seismic și pentru fundamentarea măsurilor de intervenție. Expertizele tehnice pentru încadrarea clădirilor și pentru fundamentarea măsurilor de intervenție vor fi încheiate până la data de 1 iunie 2026.

Totodată, Ministerul Educației va dispune, în zilele următoare, următoarele măsuri:

  • Diseminare, către inspectoratele școlare județene, în vederea prelucrării și distribuirii în unitățile de învățământ, a surselor oficiale de informare (realizate de DSU, IGSU) cu privire la comportamentul în caz de cutremure și alte situații de urgență.
  • Crearea, pe site-ul Ministerului Educației, a unei secțiuni dedicate, care va cuprinde materialele informative diseminate prin inspectoratele școlare județene/al municipiului București cu privire la măsurile privind comportamentul și protecția în caz de cutremure. În aceeași secțiune, va fi introdusă și planificarea activităților de simulare pentru situații de urgență, transmisă de inspectoratele județene pentru unitățile de învățământ din subordine.

Intră acum și în grupul de